HBV

Elkraft 22-134


elkraftledningar genom skogsparti utanför Stockholm

Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling för Elkraft 22-134 som annonseras under juni månad. Tidigaste leveransstart är 1 januari 2022. Önskar ni delta i upphandlingen ska anmälan vara HBV tillhanda senast 28 maj 2021.

Fördelar Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader vilket bidrar till bättre ekonomi för de avropande enheterna (hädanefter kallad kunden). Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål. Specifikt för samordnade elupphandlingar är den kompetensmässiga kunskapsbas som krävs för att inköpet ska kunna styras mot långsiktiga ekonomiska mål. Avtalet erbjuder följande fördelar: Tre olika avtalsmodeller att välja mellan: 1 - Rörligt elpris 2 - Fast elpris 3 - Portföljförvaltning (successiv prissäkring) Möjlighet till olika avtalsperioder. Statistik och rapportering är specificerat i avtalet. Kvalitetssäkring av leverantör i upphandling och under avtalsperioden. Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad. Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft. Samarbete med elinköpsexpert. Årliga informationsmöten om Elkraft. Låg administrativ avgift, endast 0,20 öre per KWh. Samarbete med expert inom elhandel HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Magnus Kjellin har arbetat med att utveckla inköpsmodeller för den avreglerade elmarknaden sedan 1993. Anmälan Senast den 28 maj 2021 ska er anmälan vara HBV tillhanda. Fyll i Anmälningsblanketten samt Blankett kundinformation och skicka den till sandra.sedig@hbv.se. Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV. Kontakt Har ni frågor om upphandlingen är ni välkomna att skicka frågor till ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig.

Läs mer om Elkraft 22-134

Information om våra upphandlingar och avtal


Här hittar du information om alla våra ramavtal, våra pågående upphandlingar och våra planerade och kommande upphandlingar. Du kan även läsa om vilka som är avropsberättigade per automatik på våra ramavtal och vilka som aktivt behöver göra en påanmälan. Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer om Information om våra upphandlingar och avtal

Sommartid


Stor klocka på en sommaräng

Under perioden 3 maj till och med 3 september är kontoret öppet måndag-torsdag klockan 08.00–16.00 och fredag klockan 08.00-15.30.

Läs mer om Sommartid

Stämma efter ett år med pandemi


Diagram visas från stämman 2021

För andra gången i rad tvingade den rådande pandemin HBV att genomföra den årliga föreningsstämman i ett digitalt format. Sammanlagt deltog 45 personer inklusive HBVs egen personal varav femton räknades in i röstlängden. Simon Helmér, VD på Studentbostäder i Linköping tackades av efter cirka tio års arbete i HBVs styrelse då han kommer att gå vidare i sin yrkeskarriär och istället axla rollen som ny VD på Östsvenska Handelskammaren. Stefan Sandberg, VD på Svenska Bostäder AB valdes in som ny representant i styrelsen på ett år.

– Det har varit ett speciellt år för oss alla men vår verksamhet har ändå klarat sig förhållandevis bra, sa styrelseordförande Ulf Rohlén då han hälsade välkommen och öppnade stämman. Johan Almesjö, VD för HBV, fortsatte: – När vi gick in i 2020 hade vi en ganska aggressiv utvecklingsplan och efter det första kvartalet var vi på väg mot vårt starkaste år någonsin, men sedan hamnade vi i pandemiläget och resultatmässigt landar vi trots allt enligt den budget vi lagt. HBV har vidare introducerat ett nytt hållbarhetsbegrepp i sitt arbete: Uthållighet. – Ser man på de leveranskedjor vi har där varor och komponenter transporteras långa vägar över hela världen kan vi konstatera att det finns svagheter och utmaningar i systemet, sa han. Det är något vi har tagit med oss från det gångna året och som vi måste fundera över, berättade Johan Almesjö. Bland mycket annat kommer HBV framöver också att fokusera mer att genomföra mätningar och presentera data för medlemmarna, bland annat genom Mina Sidor. Arbetet med att göra det ännu lättare att göra rätt vid avrop kommer att fortsätta med en förstudie som nu genomförs. Pilotprojektet med samordning av upphandling av tjänsteavtal utvecklas och fullföljs och uppdraget att teckna försäkringsförmedlartjänser för medlemmarna kommer bland mycket annat också att genomföras under det kommande året. Ekonomichef Maria Moniér Melin tog därefter över och agerade ciceron genom HBVs resultat och räkenskaper. Omsättningen för året hamnade på 2,7 miljarder kronor och på den nedersta raden i balansräkningen blev resultatet en liten vinst på knappt 1,5 miljoner efter att drygt 49 miljoner betalats ut i återbäring till medlemmarna. Efter avslutad stämma bjöd Olof Manner, Senior Advisor vid Swedbank och finansdirektör i Affärsvärlden, på en ekonomisk omvärldsanalys. Han visade att den finansiella återhämtningen varit stark efter den inledande inbromsning som coronapandemin innebar. – I grund och botten ser utvecklingen för tillväxt och inflation ljus ut, sammanfattade Olof Manner. Det finns dock ett par svarta och grå svanar bland de vita som skulle kunna äventyra det och de behöver identifieras och följas noga. Framförallt handlar det om att hålla ett öga på den geopolitiska utvecklingen, exempelvis i Ryssland och Kina, och coronapandemins fortsättning. Då har man nog garderat flankerna. Text: Otto Marand, The Factory of Design Föreningsstämmans mötesordförande: Cathrine Holgersson, AB Gavlegårdarna Föreningsstämmans sekreterare: Stefan Paukovic, AB Familjebostäder Föreningsstämmans justerare: Kristina Forslund, Eslövs Bostads AB

Läs mer om Stämma efter ett år med pandemi

Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (28 feb)


Smittspridningen av coronaviruset Covid-19 är ännu inte under kontroll och regeringen har utfärdat ännu hårdare restriktioner som ska gälla fram till den 24 januari till att börja med. Nya nedstängningar av fabriker påverkar våra leverantörers förmåga att tillgodose våra medlemmar och kunder med de varor som efterfrågas på flera av våra ramavtalsområden. E-handel och hemleveranser har också ökat kraftigt under den pågående coronapandemin vilket har orsakat brist på chaufförer. HBVs kontor håller öppet varje dag mellan kl 10:00 - 14:00 för bokade besök. Max 20 personer får vistas på kontoret samtidigt.

Så arbetar vi på HBV I och med de nya restriktionerna får max åtta personer vistas på HBVs kontor samtidigt och resten arbetar hemifrån för att bidra till minskad smittpridning. HBVs personal följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymptom. För närvarande får vi på HBV väldigt många frågor och funderingar via epost och vi arbetar på för fullt för att svara alla så snabbt som möjligt. Se några av våra vanligaste frågor och svar  här>> . Våra medlemmar Coronapandemin har varit oerhört utmanande för våra medlemmar. Krishanteringen har krävt nya arbetssätt och rutiner för att kunna utföra olika typer av arbeten inom den löpande förvaltningen. Många planerade underhållsarbeten har flyttats fram och verksamheter har behövt ställa om för att möta nya utmaningar som följt i spåren av Covid-19.  Arbetet med att påminna hyresgäster om att fortsätta hålla social distans till sina grannar, i hissar och trapphus pågår ständigt. Pandemin påverkar vitvaruleveranserna HBV har noterat att antalet restnoterade produkter har flerdubblats. Detta beror främst på komponentbrist. Det räcker att en länk i leverantörskedjan brister så får det konsekvenser. Bland kalla produkter påverkas främst kyl/frysar och skåp som är 55 cm breda. När det gäller heta produkter så är leveransproblemen som störst för de 60 cm breda spisarna. I kategorin våta produkter är det störst brist på torktumlare. Antalet beställningar av vitvaror har ökat 2020 jämfört med 2019. Kanske är även det en effekt av viruset Covid-19, med fler hyresgäster som arbetar hemifrån vilket bidrar till ökad användning av vitvaror.   HBV kan i nuläget inte säga när leveranserna kommer att återgå till det normala igen. Det återstår att se hur utvecklingen av Covid-19 fortsätter att påverka världen. Enligt avtalet för Vitvaror har beställaren rätt att kräva en ersättningsprodukt till samma pris med lika, eller bättre prestanda, om leverantören inte kan leverera den ursprungliga produkten. Vid de undantagsfall där en ersättningsprodukt ej går att frambringa, har beställaren rätt att annullera beställningen och istället vända sig till den leverantör som är rangordnad tvåa.  Leveransinformation från våra avtalsleverantörer Vi får löpande information från våra avtalsleverantörer om hur deras verksamheter påverkas av pandemin och vilka eventuella konsekvenser det får för oss som kunder. Här har vi försökt samla all den information som kommit oss tillhanda. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt. För närvarande rapporterar våra leverantörer endast enstaka avvikelser från leveransplaner. Franke Futurum informerar (2021-02-28) Dafo Brand AB informerar>> Garageportexperten informerar>> Secor informerar om införda säkerhetsrutiner vid installationer i lägenheter>> Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>> Frågor och svar Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande. Klicka här>>

Läs mer om Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (28 feb)