HBV nominerat till Årets affärssystemprojekt 2018


Under 2017 bytte vi på HBV tillsammans med systemleverantören Exsitec affärssystem. Systemet som implementerades var Visma Business och vid sidan av systembytet utvecklades även en automatisk genomfaktureringsfunktion. Målet med genomfaktureringsfunktionen var att fakturorna skulle hanteras helt automatiskt utan manuell handpåläggning och nu drygt ett halvår efter driftsstart har vi nått en automatiseringsgrad på över 90 procent. Affärssystemprojektet har nu, som ett av tre bidrag, gått till final i tävlingen om Årets affärssystemprojekt 2018.

Företaget som delar ut priset heter HerbertNathan & Co och arbetar med att som oberoende analytiker, rådgivare och projektledare hjälpa företag och organisationer med implementationer av ekonomisystem, affärssystem eller HR-system. Företaget är helt fristående från systemleverantörer och priset kommer att delas ut på Forum Affärssystem & HR i Göteborg den 8 maj 2018. Motiveringen till nomineringen av projektet var: En bra och tydlig målbild som går att följa upp Ett balanserat avtal Ett välskött projekt Projektet stödjer en traditionell verksamhets digitaliseringsresa Ett visuellt talade resultat - Vi är mycket stolta över nomineringen och det känns som ett kvitto på att det hårda arbete vi lagt ner lönar sig, säger Johan Almesjö.

Läs mer om HBV nominerat till Årets affärssystemprojekt 2018

Dynamiskt inköpssystem - DIS - för servicefordon


Nu, äntligen, drar vi på HBV igång vårt första dynamiska inköpssystem eller DIS. Genom det kan våra medlemmar handla servicefordon och komma med skräddarsydda förfrågningar till de kvalificerade leverantörerna inom DISet. Att göra specifika upphandlingar genom DIS istället för klassiska avrop från ramavtal är lite annorlunda men vi på HBV hjälper er gärna att komma igång. Som medlem skickar du en uppdragsbekräftelse genom DISet och alla kvalificerade leverantörer har möjlighet att svara.

Ansvarig för DIS för servicefordon är Ville Gruner och han hjälper dig gärna. Du når honom på ville.gruner@hbv.se Om du eller ditt företag är registrerade i Tendsign sedan tidigare hittar du DISet och kan registrera dig här . Representerar du en leverantör som ännu inte är registrerad på Visma Opic Tendsign kan du registrera dig gratis här och sedan logga in och hitta DISet genom länken ovan.

Läs mer

Ny upphandling av Elkraft 19-134


Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling för Elkraft 19-134 som annonseras under maj/juni månad. Tidigaste leveransstart är 1 januari 2019. Önskar ni delta i upphandlingen ska anmälan vara HBV tillhanda senast 4 maj 2018.

Fördelar Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader vilket bidrar till bättre ekonomi för de avropande enheterna (hädanefter kallad kunden). Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål. Specifikt för samordnade elupphandlingar är den kompetensmässiga kunskapsbas som krävs för att inköpet ska kunna styras mot långsiktiga ekonomiska mål.  Avtalet erbjuder följande fördelar: Fyra olika avtalsmodeller att välja mellan: - A Rörligt elpris - B Fast elpris - Engångstillfälle - C Fast elpris - Genomsnitt (index) - D Fysisk leverans och finansiell prissäkring portföljförvaltning Möjlighet till olika avtalsperioder Statistik och rapportering är specificerat i avtalet Kvalitetssäkring av leverantör i upphandling och under avtalsperioden Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft Samarbete med elinköpsexpert Årliga informationsmöten om Elkraft Låg administrativ avgift, endast 0,20 öre per KWh  Samarbete med expert inom elhandel HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Magnus Kjellin har arbetat med att utveckla inköpsmodeller för den avreglerade elmarknaden sedan 1993.  Anmälan Senast den 4 maj ska er anmälan vara HBV tillhanda. Fyll i Anmälningsblanketten samt Blankett kundinformation och skicka den till  sandra.sedig@hbv.se . Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV. Kontakta oss Har ni frågor om upphandlingen är ni välkomna att skicka frågor till ansvarig upphandlare Sandra Sedig .

Läs mer

Ny upphandling av Säkerhetsdörrar 19-111


HBV planerar nu en ny upphandling av ramavtal gällande Säkerhetsdörrar 19-111. Den nya upphandlingen kommer att vara rikstäckande och fördelad över fyra geografiska områden; Nord, Väst, Syd och Öst. Säkerhetsdörrarna som ingår i upphandlingen är brand-, ljud-, gas- och säkerhetsklassade.

Materialval av säkerhetsdörrar kommer fördelas över trä- och ståldörrar, både anpassade för trapphus- och loftgångsmiljö. Det kommer att vara möjligt för beställarna att beställa säkerhetsdörrar inklusive och exklusive montagearbete. Planerad avtalsstart är 2019-01-01.  Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV. Våra medlemsbolag är avropsberättigade per automatik och behöver ej anmäla sig, däremot måste en avanmälan skickas in om man har ej har för avsikt att nyttja avtalet framöver. Information om avtalet samt på- och avanmälningsblanketter hittar du här>> . Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. För att skapa marknadens bästa upphandlingar inom fastighetsområdet för vi ständigt dialog med våra medlemsbolag och följer det som händer på marknaden. Vi är öppna för diskussion, lyhörda för idéer och nyfikna på nyheter. Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar om man inte anmäler något annat.

Under 2018-2019 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer