HBV

Markvårdsmaskiner – RFI annonserad


åkgräsklippare som klipper gräs

HBV avser att upphandla ett nytt ramavtal som omfattar olika typer av markvårdsmaskiner under hösten 2022. Strategiarbetet inför den kommande upphandlingen har påbörjats och en RFI, Request For Information, har annonserats för att samla in marknadens synpunkter inom detta upphandlingsområde. Sista svarsdag är 2022-05-24. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning HBVs upphandling av markvårdsmaskiner syftar till att erbjuda våra medlemmar och övriga avropande kunder klimatsmarta maskiner av hög kvalitet för underhållning av park- och stadsmiljöer under årets alla årstider. Produktområden som kan komma att omfattas av den nya upphandlingen är: A - Åkgräsklippare B - Redskapsbärare 19-24 hk C - Redskapsbärare 28-75 hk D - Redskapsbärare 85-130 hk E - Sopmaskiner ej bogserade med redskap/tillbehör F - Bogserade sopmaskiner med redskap/tillbehör G - Kompakttraktorer med redskap/tillbehör H - Kompaktlastare I - Ogräsbekämpningsmaskiner J - Robotgräsklippare K - Handhållna motordrivna redskap/maskiner Länk till RFI>> (länken är giltig till och med 2022-05-24) Upphandlingen är planerad att annonseras under hösten 2022.  Tanken är att dynamisk rangordning ska tillämpas vid köp upp till 1,5 miljoner SEK och förnyad konkurrensutsättning vid köp om 1,5 miljoner SEK eller högre samt när behovet inte kan tillgodoses genom dynamisk rangordning. HBV har utnyttjat sista möjlighet till förlängning avseende befintligt ramavtal 19-125 Markvårdsmaskiner och avtalet är giltigt till och med 2023-05-31. Kontakt Frågor om denna RFI besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin.      

Läs mer om Markvårdsmaskiner – RFI annonserad

Information om våra upphandlingar och avtal


Här hittar du information om alla våra ramavtal, våra pågående upphandlingar och våra planerade och kommande upphandlingar. Du kan även läsa om vilka som är avropsberättigade per automatik på våra ramavtal och vilka som aktivt behöver göra en påanmälan. Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärsutvecklare Ville Gruner. Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer om Information om våra upphandlingar och avtal

Elkraft 23-134


Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling av Elkraft 23-134 som vi planerar att annonsera under augusti månad 2022. Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lag om offentlig upphandling, LOU. Tidigaste leveransstart är 2023-01-01 med möjlighet att prissäkra elpriset i samband med avtalstecknande.

Nyheter för 2023 Inför årets upphandling har HBV gjort ett gediget förarbete, bland annat har önskemål och synpunkter från Beställare och Elleverantörer varit en viktig grund i utvecklingen av det kommande ramavtalet Elkraft 23-134. Årets nyheter sammanfattas med: Vi förenklar för både Beställare och Elleverantörer genom att samla alla tidigare avtalsmodeller in i en helt ny avtalsmodell - flexibelt elinköp. Den modellen hanterar rörliga priser, fasta priser och portföljförvaltning. Allt beroende på hur Beställlaren väljer att nyttja avtalet under avtalsperioden.  Vi utökar vår service till Beställare genom att komplettera upphandlingen med praktiskt stöd och support avseende avtalsförvaltning under avtalsperioden. Vi gör det genom personlig support och ett IT-verktyg där Beställare kan styra, följa upp och hela tiden monitorera elaffären. Vi förenklar anmälningsförfarandet för Beställaren. Det krävs mindre information. Vi möjliggör för Elleverantörer som har som policy att endast leverera förnyelsebar el att vara med och lämna anbud. Sedan tidigare så är det alltid Beställarens önskemål om typ av miljöprodukt under avtalsperioden som är styrande. Detta möjliggörs genom avtalsförvaltning. Vi övergår till genomfakturering också för elfakturor. Detta kompletteras med att HBV gör en första kontroll av respektive månads fakturerade belopp. Fördelar med gemensam och samordnad upphandling Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader vilket bidrar till bättre ekonomi för de avropande enheterna (hädanefter kallad Beställaren). Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål. Specifikt för samordnade elupphandlingar är den kompetensmässiga kunskapsbas som krävs för att inköpet ska kunna styras mot långsiktiga ekonomiska mål. Mer information om upphandlingen hittar du i dokumentet Inbjudan Elkraft 23-134, klicka här>> . Avtalet erbjuder följande fördelar: En flexibel avtalsmodell som hanterar alla tre tidigare avtalsmodeller på ett mer flexibelt sätt. Praktiskt stöd med avtalsförvaltning under avtalsperioden. Tillgång till IT-baserat processtöd för hantering, styrning och kontroll av elavtalet. Möjlighet till olika avtalsperioder. Kontroll av fakturerade månadsbelopp. Kvalitetssäkring av Leverantör i upphandling och under avtalsperioden genom praktisk avtalsförvaltning. Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad. Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft. Samarbete med elinköps- och avtalsförvaltningsexperter Ensotech. Årliga informationsmöten om Elkraft. Låg administrativ avgift, endast 0,25 öre per KWh. Avtalsperioder Avtalsperioden på ramavtalet är fyra år från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Beställarens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden, dock senast 2026-01-01. Giltighetstiden på Beställarens leveransavtal kan vara minst ett år och högst fyra år. Anmälan Senast den 1 juli 2022 ska er anmälan vara HBV tillhanda. Anmälningsblankett och Blankett kundinformation hittar du här intill. Önskar ni delta i denna samordnade upphandling av Elkraft ber vi er fylla i Anmälningsblanketten samt Blankett kundinformation och skicka den till emelie.farninger@hbv.se . Kontakt Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger.  

Läs mer om Elkraft 23-134

Ramavtal klart för Styr- och reglerutrustning


hand på reglerdosa som styr inomhustemperatur

Till vår stora glädje inkom ingen överprövning på vår tilldelade upphandling Styr- och reglerutrustning 22-118,vilket betyder att avtalet nu har vunnit laga kraft och gäller från och med den 3 maj 2022. Nytt för denna avtalsperiod är att i avtalsområdet gällande prognosstyrning ingår nu en databastjänst. Dessutom kan man köpa en energirådgivare på konsultbasis. Ramavtalet är rikstäckande och omfattas av fem avtalsområden som utvärderats och tilldelats separat. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning Ramavtalet Styr- och reglerutrustning 22-118 har syftat till att erbjuda HBVs medlemmar och kunder moderna system för styrning av inomhusklimat där digitalisering ska bidra till resurs- och energibesparing. HBV har så långt det har varit möjlighet kravställt öppna gränssnitt och öppna APIer för att minimera risken för inlåsningseffekter och modulärt system som är skalbart.  Med det nya avtalsområdet PLC med tillbehör finns även utökade möjligheter att arbeta med annan programvara jämfört med avtalsområde 1, WebbDUC med grundprogrammering i Modbus alternativt BACnet med tillbehör.  Ramavtalet omfattar följande avtalsområden där angivna leverantörer är antagna i rangordning.  1. WebbDUC med grundprogrammering i Modbus alternativt BACnet med tillbehör 1. Nordomatic AB 2. KTC Control AB 3. Schneider Electric Sverige AB 2. PLC utan grundprogrammering med tillbehör (nytt avtalsområde) 1. Nordomatic AB 2. KTC Control AB 3. Prognosstyrning med tillhörande databastjänst 1. eGain Sweden AB 2. Elektro Relä AB 4. Överordnat system 1. Schneider Electric Sverige AB 2. Nordomatic AB 5. Fastighetsstyrning med AI som molntjänst (nytt avtalsområde) 1. eGain Sweden AB 2. Schneider Electric Sverige AB Avropsordning Avropsordning är strikt rangordning förutom gällande avtalsområde fyra som avser överordnat system där förnyad konkurrensutsättning ska gälla om avropsvärdet överstiger 100 000 SEK. Avtalstid 2022-05-03 – 2024-05-02 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar. Kontakt Frågor om detta ramavtal besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe.

Läs mer om Ramavtal klart för Styr- och reglerutrustning

Nytt nummer av HBV-Magasinet


Den här veckan landar det senaste numret av HBV-Magasinet ute hos våra medlemmar och leverantörer. I det här numret kan ni bland annat läsa om vitvaruavtalet som äntligen är klart, uppföljningen av luftfilter, hur våra medlemmar Kalmarhem och Telge Bostäder arbetar med säkerhet samt om vår vägledning för laddinfrastruktur. Trevlig läsning!

Läs HBV-Magasinet här>>

Läs mer om Nytt nummer av HBV-Magasinet