HBV

Ny epostadress för ekonomi- och fakturafrågor


fingrar på tangentbord med symboler för mejl

För att effektivisera hanteringen av alla inkomna ärenden från våra kunder och leverantörer integrerar vi nu ett ärendehanteringssystem med vårt CRM-system. Från och med den 2 augusti ska alla ärenden som rör ekonomi- och fakturafrågor därför skickas till den nya epostadressen epost@hbv.se istället för till info@hbv.se eller till en specifik person på vår ekonomiavdelning.

En fördel med ärendehanteringssystemet är att hanteringen både förenklas och effektiviseras vilket leder till en bättre hantering för både kunder och leverantörer. Det innebär även att HBV kan följa upp olika slags ärenden för att se vilka frågor eller problem som ofta uppstår. På så sätt kan vi arbeta proaktivt genom att förebygga och förbättra rutinerna där det behövs. Frågor om det nya ärendehanteringssystemet besvaras av vår verksamhetsutvecklare Rosanna Jederby.  

Läs mer om Ny epostadress för ekonomi- och fakturafrågor

Information om våra upphandlingar och avtal


Här hittar du information om alla våra ramavtal, våra pågående upphandlingar och våra planerade och kommande upphandlingar. Du kan även läsa om vilka som är avropsberättigade per automatik på våra ramavtal och vilka som aktivt behöver göra en påanmälan. Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer om Information om våra upphandlingar och avtal

Möbler och heminredning avbryts på grund av bristande konkurrens


Möblerat modernt vardagsrum med soffa skrivbord och bord och lampa

Endast en leverantör kvalificerade sig i HBVs utvärdering av upphandlingen Möbler och heminredning 21-135. På grund av bristande konkurrens har HBV därför beslutat att avbryta upphandlingen och annonsera den på nytt efter sommaren. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

Befintligt ramavtal Möbler och heminredning 17-135 är giltigt till och med 2021-11-30. Ramavtalet omfattar möbler och inredning för hemlika miljöer. Lokaler som kan avses är exempelvis lägenheter som studentbostäder, evakueringsboenden och tillfälliga bostäder samt lunchrum/köksutrymmen. Antagna leverantörer i rangordning: 1. IKEA Svenska Försäljnings AB 2. Input Interiör Sweden AB Kontakt Frågor om ramavtalet Möbler och heminredning besvaras av ansvarig inköpsstrateg Elin Larsson och regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

Läs mer om Möbler och heminredning avbryts på grund av bristande konkurrens

Ny upphandling av Byggmaterial - RFI annonserad


olika typer av brädor staplade på varandra

Den 28 februari 2022 upphör HBVs ramavtal Byggmaterial 18-123 att gälla. Arbetet med en ny upphandling har nu tagit fart och en RFI är annonserad för att låta marknaden säga sitt om hur produkter och tjänster korresponderar med det som HBV har för avsikt att upphandla. Sista svarsdag är 2021-08-09. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

I den nya upphandlingen Byggmaterial 22-123 har HBV för avsikt att ställa krav på anbudsgivarna gällande deras dokumenterade arbete avseende frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption. Villkoren om hållbara leveranskedjor syftar till att säkerställa att leverantören har en effektiv riskhantering i sin egen verksamhet och i leveranskedjan. Mer information finns på  Riskanalys för bygg- och anläggningsmaterial  hos Upphandlingsmyndigheten. HBV har även för avsikt att ställa miljökrav på transporter, fordon samt drivmedel.  Annonsering av den nya upphandlingen är planerad till oktober 2021. Länk till annonserad RFI>> (länken är giltig till och med 2021-08-09). Befintligt ramavtal Byggmaterial 18-123 är giltigt till och med 2022-02-28. Ramavtalet är regionalt indelat i 21 regioner, vilket motsvarar Sveriges län. Avropsordning är rangordning. Följande leverantörer är antagna (angivna i bokstavsordning): Ahlsell Sverige AB Beijer Byggmaterial AB Byggtrygg Aktiebolag Optimera Svenska AB Woody Bygghandel AB Kontakt Frågor om ramavtalsområdet Byggmaterial besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig inköpsstrateg Lars Lönnblad.

Läs mer om Ny upphandling av Byggmaterial - RFI annonserad

Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (28 feb)


Smittspridningen av coronaviruset Covid-19 är ännu inte under kontroll och regeringen har utfärdat ännu hårdare restriktioner som ska gälla fram till den 24 januari till att börja med. Nya nedstängningar av fabriker påverkar våra leverantörers förmåga att tillgodose våra medlemmar och kunder med de varor som efterfrågas på flera av våra ramavtalsområden. E-handel och hemleveranser har också ökat kraftigt under den pågående coronapandemin vilket har orsakat brist på chaufförer. HBVs kontor håller öppet varje dag mellan kl 10:00 - 14:00 för bokade besök. Max 20 personer får vistas på kontoret samtidigt.

Så arbetar vi på HBV I och med de nya restriktionerna får max åtta personer vistas på HBVs kontor samtidigt och resten arbetar hemifrån för att bidra till minskad smittpridning. HBVs personal följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymptom. För närvarande får vi på HBV väldigt många frågor och funderingar via epost och vi arbetar på för fullt för att svara alla så snabbt som möjligt. Se några av våra vanligaste frågor och svar  här>> . Våra medlemmar Coronapandemin har varit oerhört utmanande för våra medlemmar. Krishanteringen har krävt nya arbetssätt och rutiner för att kunna utföra olika typer av arbeten inom den löpande förvaltningen. Många planerade underhållsarbeten har flyttats fram och verksamheter har behövt ställa om för att möta nya utmaningar som följt i spåren av Covid-19.  Arbetet med att påminna hyresgäster om att fortsätta hålla social distans till sina grannar, i hissar och trapphus pågår ständigt. Pandemin påverkar vitvaruleveranserna HBV har noterat att antalet restnoterade produkter har flerdubblats. Detta beror främst på komponentbrist. Det räcker att en länk i leverantörskedjan brister så får det konsekvenser. Bland kalla produkter påverkas främst kyl/frysar och skåp som är 55 cm breda. När det gäller heta produkter så är leveransproblemen som störst för de 60 cm breda spisarna. I kategorin våta produkter är det störst brist på torktumlare. Antalet beställningar av vitvaror har ökat 2020 jämfört med 2019. Kanske är även det en effekt av viruset Covid-19, med fler hyresgäster som arbetar hemifrån vilket bidrar till ökad användning av vitvaror.   HBV kan i nuläget inte säga när leveranserna kommer att återgå till det normala igen. Det återstår att se hur utvecklingen av Covid-19 fortsätter att påverka världen. Enligt avtalet för Vitvaror har beställaren rätt att kräva en ersättningsprodukt till samma pris med lika, eller bättre prestanda, om leverantören inte kan leverera den ursprungliga produkten. Vid de undantagsfall där en ersättningsprodukt ej går att frambringa, har beställaren rätt att annullera beställningen och istället vända sig till den leverantör som är rangordnad tvåa.  Leveransinformation från våra avtalsleverantörer Vi får löpande information från våra avtalsleverantörer om hur deras verksamheter påverkas av pandemin och vilka eventuella konsekvenser det får för oss som kunder. Här har vi försökt samla all den information som kommit oss tillhanda. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt. För närvarande rapporterar våra leverantörer endast enstaka avvikelser från leveransplaner. Franke Futurum informerar (2021-02-28) Dafo Brand AB informerar>> Garageportexperten informerar>> Secor informerar om införda säkerhetsrutiner vid installationer i lägenheter>> Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>> Frågor och svar Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande. Klicka här>>

Läs mer om Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (28 feb)