Vitvaror - installation och service annonserad


Nu är den nya upphandlingen av Vitvaror - installation och service 19-181 annonserad. Sista anbudsdag är 2019-01-15. Upphandlingen är länsindelad med ytterligare indelning i storstadsregionerna och den består av två delar; installation av vitvaror samt service. Planerad avtalsstart 2019-04-01. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

Befintligt avtal, Vitvaror Del C - Installation och service, som är en del av Vitvaror 15-101, löper ut 2019-03-31. Vitvaror 15-101 Del A var överprövad i drygt två år och har därför ett annat slutdatum. Den nya upphandlingen består av två delar, installation av vitvaror som avropats via HBVs ramavtal för Vitvaror del A (15-101) och kommande avtal för Köksfläktar (19-171) samt service. Upphandlingen är länsindelad med ytterligare indelning i storstadsregionerna.

Läs mer om Vitvaror - installation och service annonserad

Extern remiss Markvårdsmaskiner


HBV har nu en extern remiss ute gällande upphandlingsunderlaget för den kommande upphandlingen av Markvårdsmaskiner 19-125. Vi uppskattar och välkomnar alla synpunkter som kan tänkas inkomma på det framarbetade underlaget. Sista mottagningsdatum för synpunkter är 2018-12-21. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

Vi vill tydliggöra att underlaget inte är korrekturläst eller färdigskrivet i sin helhet och kommer fortlöpande arbeta vidare på underlaget. Tänkta anbudsområden: Del A Åkgräsklippare 14-50 hk och redskap/tillbehör Del B Redskapsbärare 19-24 hk och redskap/tillbehör Del C Redskapsbärare 25-75 hk och redskap/tillbehör Del D Redskapsbärare 76-150 hk och redskap/tillbehör Del E Ej bogserade sopmaskiner och redskap/tillbehör Del F Bogserade sopmaskiner och tillbehör Del G Kompakttraktorer och redskap/tillbehör Del H Kompaktlastare och redskap/tillbehör   Klicka här för att komma till RFI:n>>

Läs mer

Nytt nummer av HBV-magasinet


Nu har fjärde numret av HBV-magasinet för 2018 kommit. Här hittar du aktuell information om våra avtal och pågående upphandlingar och reportage från våra medlemmar. Temat för numret är Hållbar framtid! Trevlig läsning.

Läs det senaste numret genom att klicka här>>

Läs mer

Intern revisionsupphandling för HBVs räkning annonserad


HBV söker för internt bruk en revisionsbyrå och upphandlingen är annonserad i Visma. Uppdraget avser årlig revision av HBVs bokslut, årsredovisning per kalenderår samt förvaltningsgranskning. Även tilläggstjänster i form av revisionsnära och fristående rådgivning samt granskning av HBVs interna verksamhet omfattas. Den interna verksamheten består bland annat av en fakturagenomströmning om ca 1,2 miljoner fakturor (600 000 in och 600 000 ut) och med en omsättning på drygt 2,6 miljarder kronor.

Uppdraget är dock villkorat att styrelsen godkänner upphandlad revisor som sker genom förslag till stämman i maj 2019. Sista anbudsdag är den 20 december 2018. Planerad avtalsstart 1 april 2019. Ansvarig upphandlare är Elin Larsson.  Länken till annonsen i Visma hittar du här >>

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef  Ola Kroon .

Läs mer