Planerade upphandlingar

Upphandlingar som annonseras
under 2022

23-111 Säkerhetsdörrar
Annonseras i oktober 2022.
Omfattar säkerhetsdörrar av trä och stål, avsedda för både trapphus och loftgång.
Planerad avtalsstart: 2023-04-01

22-138 Förrådslösningar
Omfattar leverans med eller utan montage av förrådsväggar.
Planerad avtalsstart: 2022-09-01

22-110 Köksfläktar och ventilation – upphandling klar
Omfattar köksfläktar och ventilationskomponenter.
Avtalsstart: 2022-07-01

22-104 Rörmaterial – upphandling klar
Omfattar rörmaterial.
Avtalsstart: 2022-09-19

23-141 Fönster - komposit, renovering samt tillbehör
Omfattar fönster och fönsterdörrar av komposit med eller utan montage samt renovering och tillbehör.
Planerad avtalsstart: 2023-03-01

23-125 Markvårdsmaskiner
Omfattar markvårdsmaskiner med tillbehör och redskap av olika slag.
Planerad avtalsstart: 2023-06-01

23-134 Elkraft
Omfattar leverans av elkraft till i förväg anmälda bolag/myndigheter.
Planerad avtalsstart: 2023-01-01

Uppdaterad 2022-09-20

Har du förslag på nya ramavtalsområden?Kontakta vår affärsutvecklare
Ville Gruner!