Fördelar med DIS

Kortfattat om DIS - dynamiska inköpssystem

 • Öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden
 • Antal leverantörer får inte begränsas
 • Giltighetstiden är inte begränsad enligt lag
 • Nya avropsberättigade kunder får tillkomma under giltighetstiden
 • Avropsberättigade behöver inte anges
 • För leverantörer är det kostnadsfritt att kvalificera sig och att vara kvalificerad i systemet
 • Utvärdering kan ske av både beställare och HBV

Kortfattat om Ramavtal

 • Stängt för nya leverantörer under ramavtalsperioden
 • Antal leverantörer begränsas
 • Giltighetstid maximalt fyra år enligt lag om ej särskilda skäl finns
 • Nya avropsberättigade kan inte tillkomma
 • Avropsberättigade ska anges
 • Administrationsavgift kan tas ut av leverantörer under avtalsperioden
 • Kontrakt tilldelas genom Fördelningsnyckel/Förnyad konkurrensutsättning
 • Utvärdering sker av Ramavtalets upprättare, HBV

Fördelar med DIS

 • Ny teknik snabbare till beställarna
 • Nya leverantörer och beställare kan komma in
 • Ökad konkurrens
 • Ingen tidsbegränsning i giltighetstid
 • Effektivt och automatiserat förfarande
 • Enkel att använda i jämförelse med att upphandla separat och själv
 • Leverantörer stängs inte för fyra år som i ett ramavtal
 • Ger större möjlighet för små och medelstora företag att delta
 • Möjlighet att ändra och uppdatera t.ex. tekniska specifikationer och villkor i upphandlingsdokumenten

 

Uppdaterad 2019-04-04