HBV erbjuder

Deltagare på Upphandlingsdagen 2016

Vi förenklar för våra medlemsbolag genom våra samordnade ramavtal, upphandlade enligt LOU, som de enkelt och tryggt kan avropa från. Medlemsbolagen får bättre priser och dessutom återbäring och bonus på sina inköp. Därutöver erbjuder vi rådgivning och stöd i frågor som rör upphandling.

Vi erbjuder våra medlemsbolag:

HBV-avtal

Färdiga avtal att avropa varor och i vissa fall tjänster ifrån. Alla våra avtal hittar du här>>

Kortfattad information om våra avtal finns även att hitta i vår Avtalsbok som uppdateras fyra gånger per år. Läs mer>>

Upphandlingskonsulttjänster

Mot ersättning erbjuder HBV enskilda, skräddarsydda upphandlingar eller konsultation i upphandlingsfrågor. Läs mer>>

Förnyade konkurrensutsättningar

Genomför eller stöttar vid genomförande av förnyade konkurrensutsättningar på våra HBV-avtal. Läs mer>>

Styrning av materialinköp i entreprenader

Som inköpare kan det vara svårt att ha total överblick över vilket materialval som entreprenören gör i ett projekt eller i ett årsavtal. Det kan även vara svårt att kontrollera att rätt materialpris har fakturerats. I samband med entreprenader för både årsavtal, skötselavtal och projekt, kan medlemmarna, medlemmars helägda dotterbolag, underkunder samt externa kunder föreskriva att inköp ska ske över HBVs ramavtal. Detta är ett sätt att i entreprenader få rätt vara till rätt pris.
Vi kallar det för trepartsavtal. Läs mer här>>

Utbildningar

Vi erbjuder olika utbildningspaket inom LOU. Läs mer>>

Uppdaterad 2021-01-05