Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningens vision är att aktivt bidra till att samhällsbyggnadssektorn utvecklar och bygger framtidens hållbara lösningar genom att inspirera branschens aktörer att nå en giftfri miljö och hållbara leverantörsled.

Under 2018 påbörjades HBVs samarbete med Byggvarubedömningen  med syfte att visualisera vårt produktutbud för att våra medlemmar ska kunna göra avrop som baseras på kunskap om produktens kemiska innehåll och livscykelaspekter samt dess sociala påverkan vid framställning.

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Med hållbarhetsbedömning menas en bedömning av produktens kemiska innehåll och miljöpåverkan under livscykeln, men i förlängningen också av produktens sociala påverkan i leverantörsledet.

Konto i Byggvarubedömningen

HBVs och Byggvarubedömningens samarbetsavtal erbjuder alla HBVs medlemmar ett kostnadsfritt konto hos Byggvarubedömningen. Via detta konto får du som medlem tillgång till Byggvarubedömningens databas över alla bedömda produkter. 

Aktivera ditt konto

För att aktivera kontot behöver du kontakta HBV via epost info@hbv.se och uppge följande information:

  • namn på den kontaktperson som ska vara ansvarig för kontot samt epostadress
  • bolagsnamn samt organisationsnummer
  • fakturaadress samt epostadress till bolaget (för eventuella extra konton som kommer att öppnas upp av bolaget)

Varje medlemsbolag har rätt till ett konto utan kostnad. Kontot är personligt. Önskar ditt företag skapa fler konton för fler användare, tillkommer en kostnad på 2 400 kronor exklusive moms för 2-5 konton och 2 000 kronor exklusive moms för 6-20 konton. 

Byggvarubedömningens loggboksverktyg

Utöver denna webbaserade databas tillhandahåller Byggvarubedömningen även ett loggboksverktyg som möjliggör att logga och spåra de inbyggda produkterna och dess ingående kemiska ämnen många år efter projektets färdigställande.

För att nyttja detta verktyg tillkommer en kostnad om 1 000 kr exklusive moms per månad per loggbok för den som äger loggboken. Tjänsten administreras direkt av Byggvarubedömningen. Kontakta dom via epost konto@byggvarubedomningen.se för att ta del av detta verktyg.

Uppdaterad 2019-05-09

Kontakt


Kontakta
Byggvarubedömningen

Hemsida>>

Epost>>