God miljörådgivare

vindsnurror

HBV strävar efter att vara en god miljörådgivare.

Vår miljöpolicy

Vi verkar för att miljöpåverkan från egen och medlemsbolagens verksamhet ständigt minskas genom att:

  • I kontakter med leverantörer efterfråga varor och tjänster med liten miljöpåverkan.

  • Informera medlemsbolagen om varor och tjänster som har liten miljöpåverkan.

  • I den dagliga verksamheten hushålla med resurser. Miljölagstiftning och andra krav på miljöområdet ska följas.

Krav på leverantörer

  • elektronisk fakturering
  • etisk kod
  • miljövänliga produkter, varor, tjänster vid upphandling
  • exponering av bra miljöval
  • miljö i fokus vid val av lämplig logistiklösning
Uppdaterad 2017-03-20