Trycksaker

Här hittar du information om flera av våra stora avtalsområden och senaste årsredovisningar. Vi har som ambition att hålla antalet tryckt material till ett minimum, varför vi erbjuder vår information digitalt läsbar. För den som behöver skriva ut materialet, tillhandhåller vi även ett sådant format.

 

HBV-magasinet

Vår kundtidning HBV-magasinet utkommer fyra gånger per år. Den hittar du under nyheter, här.

HBVs inköpshandbok för lågkostnadsländer 

Det är viktigt att alla upphandlingar sker på ett etiskt försvarbart sätt. HBV som är den största leverantören till många medlemsbolag har därför ett stort ansvar vid upphandlingar i lågkostnadsländer.

De leverantörer vi har, gör sina inköp i större eller mindre utsträckning
i just dessa länder. Därför bör de få kunskap om HBVs värderingar, uppförandekod men också få ett verktyg för att uppnå de krav vi ställer. Denna handledning är både och.

Uppdaterad 2021-06-04