Nya grepp i Sveriges största upphandling av vitvaror

En beräknad omsättning på 2 miljarder kronor gör HBVs upphandling av vitvaror till en av Sveriges största ramavtalsupphandlingar. Ett nytt grepp är att genomföra upphandlingen via elektronisk auktion.

Upphandlingen annonserades i dagarna med planerad avtalsstart januari 2015. Avtalstiden blir två år med möjlighet till en eller flera förlängningar, dock maximalt två år. Med avrop på 540 miljoner kronor från vitvaruavtalet 2012 och 560 miljoner kronor under förra året, räknar HBV med en total omsättning på drygt 2 miljarder kronor.

– Vi vill kunna erbjuda våra medlemmar bästa pris och kvalitet och väljer att testa formatet auktion vid upphandlingen av vitvaror, berättar Martina Everskog, ansvarig upphandlare på HBV. Auktionen kommer att hållas som en avslutande del i upphandlingen där de leverantörer som lämnat anbud och uppfyller alla formella krav i upphandlingen kan delta. Vid en så pass stor upphandling som vitvaror kan det handla om stora belopp, avslutar Martina Everskog.

Utöver HBVs medlemmar, Sveriges kommunala bostadbolag, har även flera kommuner och kommunala bolag anslutit sig till upphandlingen.

Medlemmarna har aktivt deltagit i upphandlingens förarbete och bidragit med krav och önskemål om allt från energiförbrukning till installationsvänlighet.

Upphandlingen förhandsannsonserades tidigare i år och vissa delar av förfrågningsunderlaget publicerades då för remiss från leverantörsmarknaden.

HBVs vitvaruupphandling omfattar installation, reservdelar och leveranser av vitvaror. Med vitvaror avses främst spisar, kylskåp, frysskåp, kyl- och frysskåp men upphandlingen avser även diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp för hushåll.

Uppdaterad 2014-10-09