Dynamiskt inköpssystem underlättar för inköp av solenergi

Allmännyttans inköpsfunktion HBV och företaget Sustainable Innovation har tillsammans tagit fram ett helt nytt dynamiskt inköpssystem och stödverktyg för beställare av solenergi. Organisationerna hoppas att detta ska leda till tryggare och bättre affärer för både beställare och leverantörer samtidigt som allmännyttan bidrar till klimatmålen om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Under HBVs event Hållbara dagar 19-20 mars lanserar HBV det dynamiska inköpssystemet för solenergi, eller Sol-DISet som det också kallas, på bred front. Ett dynamiskt inköpssystem är ett relativt nytt sätt att genomföra offentliga upphandlingar på som passar bra för marknader där priset eller tekniken utvecklas snabbt och där innehållet i upphandlingen behöver anpassas vid varje beställning. Solenergi som avtalsområde valdes eftersom det har efterfrågats av HBVs medlemmar (medlemmarna är i huvudsak kommunägda bostadsbolag). 

  • Det ligger rätt i tiden och känns kul att kunna stötta våra medlemmar till mer hållbara affärer, säger Johan Almesjö, VD på HBV.

Stödprogrammet som kompletterar Sol-DISet har tagits tillsammans med det EU-finansierade projektet Grön Bostad Stockholm och Sustainable Innovation. Stödprogrammet guidar beställaren genom de frågor som måste fattas beslut kring vid ett inköp av solenergi och skapar sedan färdiga och standardiserade tekniska underlag. Stödprogrammet är helt öppet vilket innebär att alla som vill kan använda det oavsett om beställningen genomförs inom Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller inte.

  • Det är kul att vi har fått göra något som kommer både allmännyttan och privata beställare till nytta och jag är tacksam över att få jobba ihop med en aktör som HBV som vill använda sin beställarmakt till att göra gott, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på Sustainable Innovation.

Vill du veta mer om det dynamiska inköpssystemet eller stödverktyget kan du hitta mer information och ladda ner det på www.hbv.se/soldis

 

Sustainable Innovation är ett icke-vinstdrivande företag som driver projekt för ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. Projekten drivs tillsammans med näringsliv, myndigheten, akademi med flera. Företaget ägs av föreningen för energi- och resurseffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, White, WSP, Botkyrkabyggen, SABO och HBV är medlemmar. www.sust.se

Husbyggnadsvaror HBV är en medlemsägd inköpsförening med 352 medlemmar, framför allt allmännyttiga bostadsföretag men även flera kommuner. HBV gör samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. www.hbv.se

Grön BoStad Stockholm är ett samverkansprojekt som bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Samverkar gör KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation och Länsstyrelsen i Stockholm och drivs med stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. www.gronbostadstockholm.se

Uppdaterad 2019-03-21