HBVs VD slutar

Åsa Sundqvist Olsson, VD sedan 2009 har sagt upp sig från HBV. Nu börjar rekryteringen av en ny VD till Allmännyttans inköpscentral.
– Efter sju utvecklande och givande år är det dags för mig att gå vidare mot nya utmaningar, säger Åsa Sundqvist Olsson. Jag ser med stor glädje tillbaka på denna tid. Vår omsättning har ständigt ökat och vi har fått fler medlemsbolag. Jag lämnar ett sunt företag i trygga händer hos styrelsen och en kompetent ledningsgrupp, avslutar Åsa Sundqvist Olsson.

– De senaste åren har varit händelserika för HBV med flera stora förändringar, säger Ulf Rohlén, styrelseordförande för HBV. Åsa har på ett föredömligt sätt lett organisationen genom förändringarna och utvecklat HBV till den moderna inköpscentralen den är idag. Nu börjar vi processen med att hitta en ny VD som kan ta över ledningen och fortsätta det goda arbetet, avslutar Ulf Rohlén.

Styrelsen har utsett Ewa Flood som tillförordnad VD från den 1 december 2016 till dess att HBVs nya VD är på plats. Ewa har arbetat som administrativ chef på HBV sedan 2011.

 

Vid frågor, kontakta:

Ewa Flood, tf VD, ewa.flood@hbv.se, 070-664 33 98
Ulf Rohlén, styrelseordförande, ulf.rohlen@obo.se

Uppdaterad 2016-11-17