HBV vann vitvarumålet

Kammarrätten dömer till HBVs fördel avseende upphandling av vitvaror. De avslår Förvaltningsrättens dom på alla punkter. Ett av de längsta överprövningsärenden i svensk rättshistoria kan äntligen läggas till handlingarna.


– Vi är framför allt glada för våra medlemmars skull som har väntat tålmodigt i över två år, säger Ewa Flood, tf VD på HBV. När vi fick prövningstillstånd hos Kammarrätten så pass snabbt, förstod vi att det skulle gå vår väg, avslutar Ewa Flood.

HBV är inköpscentral för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. I november 2014 slutförde de upphandlingen av vitvaror, värd totalt 2 miljarder kronor. Sedan dess har upphandlingen överprövats i alla instanser och återförts tillbaka till Förvaltningsrätten. När ärendet låg utan åtgärd i ett halvår hos Förvaltningsrätten anmälde HBV rätten till JO.

När dom väl kom, gick Förvaltningsrätten emot sitt första beslut och dömde HBV att göra om upphandlingen. HBV kunde inte acceptera domen. De påstådda bristerna var direkt felaktiga och kunde i värsta fall skada alla offentliga upphandlingar framöver om den hade fått ligga fast. HBV begärde och blev beviljade prövningstillstånd hos Kammarrätten som nu sätter punkt i ärendet genom att döma till HBVs fördel.

– Det känns mycket tillfredsställande, säger Martina Everskog, ansvarig upphandlare. Vi har nu tecknat kontrakt med Electrolux och Elektroskandia och avtalet Vitvaror 15-101 del A börjar gälla den 21 januari 2017. Domen var en bra julklapp och den bästa starten på nya året, avslutar Martina Everskog.

Uppdaterad 2016-12-20