HBV överklagar vitvarudom

vd åsa sundqvist olsson

Förvaltningsrättens dom i överprövningsmålet avseende HBVs upphandling av vitvaror hänvisar till två brister. HBV kan inte acceptera domen av två skäl; dels är de påstådda bristerna direkt felaktiga men framför allt kan domen skada alla offentliga upphandlingar framöver om den får ligga fast. HBV kommer att lämna in begäran om prövningstillstånd hos Kammarrätten för att överklaga domen.

Förvaltningsrätten fann två grunder som skulle göra HBVs upphandling ogiltig. Det första är att Electrolux inte klarar HBVs omsättningskrav. Detta har Electrolux bevisat i många år som leverantör till HBV med årlig omsättning på 200 miljoner kronor. Det andra är att Elektroskandias anbud inte varit påtecknat av behörig person.  Detta är direkt felaktigt då HBV accepterat muntligt fullmakt från firmatecknare såsom är brukligt. HBV har inte ställt krav på skriftlig fullmakt, varför Elektroskandias anbud inte heller kan anses bryta mot kravet. 

– Våra medlemmar kan inte vänta längre, säger Åsa Sundqvist Olsson, VD på HBV. Vårt nya vitvaruavtal var klart redan november 2014. Vi hade god marginal och kunde förlänga det gamla avtalet under hela 2015. Nu är tiden och vårt tålamod slut. Vi har gjort en korrekt upphandling som dessutom är affärsmässigt bra för våra medlemmar. Om vi hade gjort något fel skulle det ha uppmärksammats från början och vi skulle då ha erkänt misstaget och gjort om upphandlingen. Efter två års väntan kan vi inte acceptera en dom baserad på dessa grunder och vi kommer att överklaga, avslutar Åsa Sundqvist Olsson.

John Hane, advokat på Foyen advokatfirma och HBVs juridiska ombud menar att domen och inte minst domskälen är oväntade och kan få olyckliga konsekvenser som skadar offentliga upphandlingar framöver.

– Det är en mycket hård tolkning av hur pass strikt man behöver vara som upphandlande myndighet när man hanterar formaliakrav, säger John Hane. Får denna dom ligga fast, kan denna mycket hårda bedömning blir prejudicerande och därmed lägga ytterligare administrativa bördor på upphandlande myndigheter för all offentlig upphandling, avslutar John Hane. 

Uppdaterad 2016-08-29