HBV beviljas prövningstillstånd

Ordförandeklubba

HBV har beviljats prövningstillstånd hos Kammarrätten avseende Förvaltningsrättens dom i vitvarumålet. Förvaltningsrättens dom kan skada offentlig upphandling framöver om den får ligga fast och dessutom bygger den på påstådda brister som är direkt felaktiga. HBV är glada men inte förvånade över prövningstillståndet.

– Våra medlemmar har väntat i snart två år på en dom, säger Åsa Sundqvist Olsson, VD på HBV. Vi har gjort en korrekt upphandling som är affärsmässigt bra för våra medlemmar. Vi ser nu fram emot att Kammarrätten avgör frågan en gång för alla så att vitvaruavtalet kan börja gälla, avslutar Åsa Sundqvist Olsson.

Förvaltningsrätten dom byggde på att Electrolux, rangordnad etta på avtalet, inte klarar HBVs omsättningskrav, då Electrolux omsättning inte redovisats i dess årsredovisning, utan hos moderbolaget då företaget drivs i kommission. Det är en mycket hård tolkning av hur pass strikt man behöver vara som upphandlande myndighet när man hanterar formaliakrav. Electrolux har i många år som leverantör till HBV bevisat att de klarar det omsättningskrav som ställts. Skulle domen ligga fast riskerar den hårda bedömningen att bli prejudicerande och skada offentliga upphandlingar framöver då den lägger ytterligare administrativa bördor på upphandlande myndigheter.

Den andra påstådda bristen är att Elektroskandias anbud inte undertecknats av person med fullmakt från firmatecknare.  Detta är direkt felaktigt då HBV inte ställt krav på skriftlig fullmakt, utan accepterat muntligt fullmakt från firmatecknare såsom är brukligt.

Uppdaterad 2016-09-27