HBV anmäler Förvaltningsrätten till JO

vd åsa sundqvist olsson

Efter snart två år väntar HBV fortfarande på ett avgörande i överprövningen av sitt vitvaruavtal. HBV anmäler nu Förvaltningsrätten i Stockholm till JO och menar att rätten bryter mot avgörande inom skälig tid. Den exceptionellt långa handläggningstiden är inte värdig en normalt fungerande juridisk instans.

HBV är inköpscentral för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. I november 2014 slutförde de sin upphandling av vitvaror. Det var en av Sveriges största ramavtalsupphandlingar, värd totalt 2 miljarder kronor. En överprövning från en leverantör som inte kvalificerade sig i upphandlingen lät inte vänta på sig. Ärendet har sedan dess gått från Förvaltningsrätten ända upp till Högsta Förvaltningsrätten. Domarna har hela tiden varit till HBVs fördel och överklagats varje gång.

Högsta Förvaltningsrätten beslutade förra året att hänvisa ärendet tillbaka. De ansåg att Förvaltningsrätten inte prövat samtliga påstådda brister i det ursprungliga ärendet. Tillbaka till ruta ett efter ett år av rättsliga prövningar. Då lät Förvaltningsrätten ärendet ligga i mer än ett halvår utan åtgärd, trots att mål om överprövning enligt LOU ska avgöras med förtur.

– Så här får det inte gå till, säger Åsa Sundqvist Olsson, VD på HBV. Vi bedriver affärsverksamhet för allmännyttans räkning. Det underlättar inte bostadskrisen när ärenden fastnar så här i det rättsliga maskineriet. Bostadsbolagen tvingas pausa byggprojekt och nu hitta mer kostsamma lösningar vilket Sveriges hyresgäster i slutändan får betala. Vi representerar våra medlemsbolag och vill med anmälan till JO tydliggöra det oacceptabla i denna hantering. Det är vår förhoppning att det förhindrar att andra drabbas på liknande sätt, avslutar Åsa Sundqvist Olsson.

– Det är olyckligt generellt med långa handläggningstider av överprövningsmål i förvaltningsrätt, säger John Hane, advokat på Foyen advokatfirma och HBVs juridiska ombud. Trots att vi kontinuerligt påtalat vikten av snabb handläggning har HBV drabbats av en exceptionellt utdragen handläggningstid. Det är särskilt den långa handläggningstiden hos Förvaltningsrätten sedan målet återförvisats dit i november 2015 som är obegriplig och borde vara pinsam för domstolen, avslutar John Hane.

Uppdaterad 2016-08-24