Electrolux vann HBVs upphandlingsauktion av vitvaror

brödbak i kök

Efter en rafflande elektronisk auktion den 13 november 2014 blev Electrolux Hemprodukter AB rangordnad etta. Elektroskandia Sverige AB blev tvåa. Från utgångsbud till slutbud sänktes det totala anbudspriset med 13 %.

Avtalet har en beräknad omsättning på 2 miljarder kronor, vilket gör HBVs upphandling av vitvaror till en av Sveriges största ramavtalsupphandlingar.

– Utöver auktionsförfarandet, var även användandet av dold varukorg nytt för HBV, säger Martina Everskog, ansvarig upphandlare på HBV.  Dold varukorg innebar att anbudsgivarna i ett första steg skickade in anbud med utvärderingskorg och priser för hela sitt sortiment. Därefter fick de matcha innehållet i HBVs dolda varukorg med sina egna produkter. Den dolda varukorgen prissattes till sist med tidigare insända priser. En av fördelarna med denna metod är att minska risken för strategisk prissättning, avslutar Martina Everskog.

Planerad avtalsstart är januari 2015. Med avrop på 540 miljoner kronor från vitvaruavtalet 2012 och 560 miljoner kronor under förra året, räknar HBV med en total omsättning på drygt 2 miljarder kronor. Avtalsspärr gäller till och med 2014-11-24.

– Auktionen resulterade i kraftigt sänkta priser jämfört med tidigare, säger Rickard Andersson, upphandlingschef på HBV. Utöver sänkta priser har upphandlingen medfört allt från lägre energiförbrukning till mer installationsvänliga produkter tack vare våra medlemmars engagemang i förarbetet, avslutar Rickard Andersson.
Utöver HBVs medlemmar, Sveriges kommunala bostadbolag, har även flera kommuner och kommunala bolag anslutit sig till upphandlingen. Upphandlingen förhandsannsonserades tidigare i år och vissa delar av förfrågningsunderlaget publicerades då för remiss från leverantörsmarknaden.
HBVs vitvaruupphandling omfattar installation, reservdelar och leveranser av vitvaror. Med vitvaror avses främst spisar, kylskåp, frysskåp, kyl- och frysskåp men upphandlingen avser även diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp för hushåll.

Uppdaterad 2014-11-19