Äntligen är HBVs nya röravtal på plats

Efter nästan ett år av överprövningar beslutade Kammarrätten i Stockholm i veckan att inte bevilja prövningstillstånd för Dahl Sverige AB för överklagan av Förvaltningsrättens dom. Det innebär att HBV äntligen kan gå vidare och teckna ramavtal för rörmaterial med Ahlsell Sverige AB och Dahl Sverige AB. HBV är allmännyttans inköpsfunktion och varje år handlar HBVs medlemmar rörmaterial för ca 300 miljoner kronor.

Upphandlingen av det nya ramavtalet för rörmaterial annonserades i november 2017 och tilldelningen gjordes i december samma år. Tilldelningen överklagades dock till Förvaltningsrätten i Stockholm av Dahl Sverige AB. Förvaltningsrätten beslöt att avslå ansökan om överprövning. Dahl Sverige AB sökte därefter prövningstillstånd även hos Kammarrätten i Stockholm, där de nu också fått avslag.

  • Vi och därmed våra medlemmar har varit utan ramavtal för rörmaterial sedan årsskiftet. Sedan dess och fram till nu har det varit komplicerat för våra medlemmar att göra de inköp de behöver avseende rörmaterial, säger Jonas Löfgren, ansvarig upphandlare på HBV.
  • Vi är väldigt glada att vi äntligen får teckna avtal nu, med bra priser och bra villkor för våra medlemmar, säger Jonas Löfgren.

HBVs ramavtal för rörmaterial omfattar leveranser av exempelvis badrumsporslin, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk- och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar och ursprungsbeteckningar, kollektorrör för bergvärme etc. Den sammanlagda avtalstiden, inklusive förlängningar, kan bli maximalt fyra år från och med 2018-09-18.

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Ahlsell Sverige AB
2. Dahl Sverige AB

För mer information kontakta:

Jonas Löfgren, ansvarig upphandlare, tel 08-556 765 16, jonas.lofgren@hbv.se

Uppdaterad 2018-10-02