Pressmeddelanden


 1. HBV och SABO blir medlemmar i Sustainable Innovation

  Allmännyttans inköpsfunktion, HBV och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO blir nya spännande tillskott som medlemmar i Sustainable Innovation. Tillsammans ska nya kliv tas mot hållbart samhällsbyggande med fokus på allmännyttan och dess hyresgäster.

 2. Dynamiskt inköpssystem underlättar för inköp av solenergi

  Allmännyttans inköpsfunktion HBV och företaget Sustainable Innovation har tillsammans tagit fram ett helt nytt dynamiskt inköpssystem och stödverktyg för beställare av solenergi. Organisationerna hoppas att detta ska leda till tryggare och bättre affärer för både beställare och leverantörer samtidigt som allmännyttan bidrar till klimatmålen om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

 3. HBV och SABO - i samarbete för klimatet

  Sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO och inköpsföreningen HBV har inlett ett samarbete inom ramen för Allmännyttans klimatinitiativ. Målet är att underlätta klimatsmarta val när bostadsföretagen gör upphandlingar. Vi har stor köparmakt - det ger oss ett ansvar.

 4. HBV förstärker för framtiden

  Under januari 2019 förstärker HBV sin personalstyrka med tre meriterade och kompetenta medarbetare som tillsammans har lång och gedigen erfarenhet från välkända inköpsorganisationer i Sverige.

 5. Så kan renoveringskostnader av miljonprogrammen minska

  I en studie gjord av HBV, SABO och Sustainable Innovation har man sett en potential till att minska de totala renoveringskostnaderna inom miljonprogrammet med 25 % från dagens nivå främst gällande sex renoveringslösningar. De sex områdena är badrum, hissar, fasader, kompletteringsbyggnader, entreprenörsavtal samt materialleveranser. Studien visar bland annat att man genom några få åtgärder kan se stora effekter gällande både ekonomi och energi.

 6. HBVs DIS för servicefordon tar fart

  HBVs första dynamiska inköpssystem, DIS, för servicefordon, startades i början av sommaren och hittills har medlemsbolagen lagt beställningar för ca 11,5 miljoner inom DISet. Detta är ett av de nya avtalsområden som HBV i rollen som allmännyttans inköpsfunktion ger till sina 344 medlemmar över hela landet.

 7. Äntligen är HBVs nya röravtal på plats

  Efter nästan ett år av överprövningar beslutade Kammarrätten i Stockholm i veckan att inte bevilja prövningstillstånd för Dahl Sverige AB för överklagan av Förvaltningsrättens dom. Det innebär att HBV äntligen kan gå vidare och teckna ramavtal för rörmaterial med Ahlsell Sverige AB och Dahl Sverige AB. HBV är allmännyttans inköpsfunktion och varje år handlar HBVs medlemmar rörmaterial för ca 300 miljoner kronor.

 8. Johan Almesjö ny VD på HBV

  Johan Almesjö kommer närmast från Ecenea Management AB med uppdrag på AB Familjebostäder. Han är ordförande för Sveriges Inköps- och Logistikförbund, Silf och har tidigare bland annat arbetat som förbundsdirektör på Inköp Gävleborg. Johan tillträder som VD den 1 maj.

 9. HBV vann vitvarumålet

  Kammarrätten dömer till HBVs fördel avseende upphandling av vitvaror. De avslår Förvaltningsrättens dom på alla punkter. Ett av de längsta överprövningsärenden i svensk rättshistoria kan äntligen läggas till handlingarna.

 10. HBVs VD slutar

  Åsa Sundqvist Olsson, VD sedan 2009 har sagt upp sig från HBV. Nu börjar rekryteringen av en ny VD till Allmännyttans inköpscentral.
  – Efter sju utvecklande och givande år är det dags för mig att gå vidare mot nya utmaningar, säger Åsa Sundqvist Olsson. Jag ser med stor glädje tillbaka på denna tid. Vår omsättning har ständigt ökat och vi har fått fler medlemsbolag. Jag lämnar ett sunt företag i trygga händer hos styrelsen och en kompetent ledningsgrupp, avslutar Åsa Sundqvist Olsson.

 11. HBV beviljas prövningstillstånd

  HBV har beviljats prövningstillstånd hos Kammarrätten avseende Förvaltningsrättens dom i vitvarumålet. Förvaltningsrättens dom kan skada offentlig upphandling framöver om den får ligga fast och dessutom bygger den på påstådda brister som är direkt felaktiga. HBV är glada men inte förvånade över prövningstillståndet.

 12. HBV överklagar vitvarudom

  Förvaltningsrättens dom i överprövningsmålet avseende HBVs upphandling av vitvaror hänvisar till två brister. HBV kan inte acceptera domen av två skäl; dels är de påstådda bristerna direkt felaktiga men framför allt kan domen skada alla offentliga upphandlingar framöver om den får ligga fast. HBV kommer att lämna in begäran om prövningstillstånd hos Kammarrätten för att överklaga domen.

 13. HBV anmäler Förvaltningsrätten till JO

  Efter snart två år väntar HBV fortfarande på ett avgörande i överprövningen av sitt vitvaruavtal. HBV anmäler nu Förvaltningsrätten i Stockholm till JO och menar att rätten bryter mot avgörande inom skälig tid. Den exceptionellt långa handläggningstiden är inte värdig en normalt fungerande juridisk instans.

 14. Electrolux vann HBVs upphandlingsauktion av vitvaror

  Efter en rafflande elektronisk auktion den 13 november 2014 blev Electrolux Hemprodukter AB rangordnad etta. Elektroskandia Sverige AB blev tvåa. Från utgångsbud till slutbud sänktes det totala anbudspriset med 13 %.

 15. Pressmeddelande vitvaruupphandlingen

  En beräknad omsättning på 2 miljarder kronor gör HBVs upphandling av vitvaror till en av Sveriges största ramavtalsupphandlingar. Ett nytt grepp är att genomföra upphandlingen via elektronisk auktion.

Uppdaterad 2018-01-31

Kontakt