HBVs nyhetsbrev

Medlemmar, kunder och leverantörer som önskar, får vårt elektroniska nyhetsbrev månadsvis. Anmäl dig till Hanna Sternhall.

Nyhetsbreven innehåller bland annat information om:

  • avtal
  • kommande upphandlingar
  • inbjudningar till aktiviteter och träffar
  • övriga aktuella frågor
  • omvärldsanalys
Uppdaterad 2020-01-31