HBVs nyhetsbrev

Medlemmar, kunder och leverantörer som önskar, får vårt elektroniska nyhetsbrev månadsvis.

Nyhetsbreven innehåller bland annat information om:

  • avtal
  • kommande upphandlingar
  • inbjudningar till aktiviteter och träffar
  • övriga aktuella frågor
  • omvärldsanalys

Kontakta Therese Borg om du önskar få HBVs nyhetsbrev.

 

 

Uppdaterad 2022-01-31