Webbinarium Elkraft

elledning i de svenska skogarna

Vi hälsar våra medlemmar och övriga kunder välkomna till ett webbinarium där vi fördjupar oss i det nya ramavtalet Elkraft 22-134.

Datum 2 december 2021

Tid 10:00-11:00

Plats Digitalt via Teams

På detta webbinarium får du möjlighet att lära dig mer om det nya ramavtalet, vad som var nytt i upphandlingen och vad som låg till grund för utvärderingen samt vilken leverantör som är antagen. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor i chatten.

Medverkande:

Emelie Färninger, inköpsstrateg
Magnus Kjellin, extern konsult
Mälarenergi AB

Ramavtalets omfattning

Ramavtalet Elkraft 22-134 omfattar leverans av elkraft till 19 i förväg anmälda bolag/myndigheter. Varje bolag/myndighet utgör ett eget avtalsområde som har haft möjlighet att välja mellan tre olika avtalsmodeller:

  • rörligt elpris
  • fast elpris
  • portföljförvaltning (successiv prissäkring)

Mälarenergi AB är antagen som enda leverantör.

Avtalstid

Avtalstiden är 2022-01-01 - 2025-12-31. Ramavtalet tecknas mellan HBV och Mälarenergi AB. Kundens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden och fortlöpa som längst till och med 2025-12-31. Kunden har rätt att nyttja en option inom ramavtalets löptid efter leveransavtalets upphörande.

Anmälan

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, tel 070-677 89 95.

Varmt välkommen att delta! Webbinariet är kostnadsfritt och det kommer att finnas möjlighet att se webbinariet i efterhand.

Kontakt


Kontakt