Styrelsemöte

Datum 16 december 2022

Tid 08:00-11:00

Plats

Styrelseordförande:
Ulf Rohlén
VD, ÖrebroBostäder AB

Johan Almesjö
VD, HBV