Styrelsemöte

Datum 9 september 2022

Tid 13:00-14:00

Plats

Styrelseordförande:
Ulf Rohlén
VD, ÖrebroBostäder AB

Johan Almesjö
VD, HBV