Klimateffektiv solenergi

solceller

Klimateffektiv solenergi är ett projekt som drivs av Energikontoret Storstockholm tillsammans med RISE och HBV med stöd av Energimyndigheten. Projektet syftar till att öka kunskaperna om solcellers klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv och att utveckla och testa upphandlingskriterier som ett verktyg för att optimera klimatnyttan från solceller.

Datum 5 maj 2021

Tid 09:00-11:00

Plats Digitalt via Teams


Solceller ger inte upphov till några utsläpp under drift, men hur ser det ut om vi inkluderar utsläppen från tillverkning, transport och återvinning? Går det att ställa krav på solceller som är tillverkade med låg klimatpåverkan? Vad kan beställare och leverantörer göra för att optimera klimatnyttan från solceller?

PROGRAM

Hur optimerar vi klimatnyttan från solceller? En introduktion till projektet Klimateffektiv solenergi.
Johan Nyqvist, Energikontoret Storstockholm

Solcellers klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv - aktuellt kunskapsläge.
Michiel van Noord och Hanna Askemar, RISE

Ekodesignkrav på solceller - utformningen av kommande EU-regler.
Jonas Petterson och Eva-Lotta Lindholm, Energimyndigheten

Återvinning av solceller - nuläge och trender.
TBA

Nästa steg: Upphandla klimateffektiva solceller - utveckling och test av utvärderingskriterier för ökad klimatnytta.
Emma Hedman och Ville Gruner, HBV

Anmälan

Detta digitala seminarium riktar sig till fastighetsägare, solcellsinstallatörer, arkiteter, kommunala tjänstemän, byggföretag m.fl.

Anmäl dig via denna länk>>

Kontakt


Kontakt