HBV Inköpsdag

Johan Almesjö och Ola Kroon

Varmt välkommen till en konferens med fokus på allt som berör upphandling och inköp. Låt dig inspireras av våra speciellt inbjudna gäster som är viktiga aktörer inom detta område. Dagen vänder sig till dig som ansvarar för, eller dagligen arbetar med inköps- och upphandlingsfrågor.

Datum 19 oktober 2022

Tid 08:30-17:00

Plats World Trade Center, Stockholm

Program

08.30 Samling. Fika och registrering.

09.00 HBV inleder dagen.

09.10 Hur kan vi dämpa de skenande byggpriserna?
Anna Nordén, Vice VD Framtiden Byggutveckling

09.40 Kort paus.

09.45 Rysslandssanktionerna. 
Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen

10.30 Fika. 

11.00 Trepartsavtal - möjligheter och risker.
John Hane, Foyen Advokatfirma

11.45 HBV informerar om:

  • Inköpsprocessen
  • Medlemsspecifika upphandlingar
  • Ramavtal entreprenad
  • Hållbarhet och uppföljning
  • Mina sidor
  • Försäkringsförmedlartjänster

12.30 Lunch och mingel.

14.00 Domares perspektiv på upphandlingsmål.
Tomas Kjellgren, Rådman, Förvaltningsrätten i Linköping

14.30 MKB har intensifierat sitt arbete mot oseriösa leverantörer. Hur förebygger, upptäcker och stävjar man brottsligheten på byggarbetsplatser och arbetsplatser inom förvaltning?
Martin Jungmann, Upphandlingschef, MKB Fastighets AB

15.00 Fika.

15.30 Framtidens offentliga inköpare.
Jan Skogberg, Frans Schartau

16.00 Hur kommer vi att leva våra liv i framtiden? Fyra framtidsscenarier från en rykande färsk framtidsstudie med de stora trenderna vi kommer att se och hur de kommer de att påverka oss alla. 
Charlotta Mattfolk

16.45 Summering och avslut.

17.00 Gemensamt mingel med tilltugg och dryck.

Anmälan

Välkommen med din anmälan senast 12 oktober till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, tel 08–556 765 26.

Deltagaravgift - fysiskt på plats i World Trade Center

Deltagarbiljett HBV Inköpsdag inklusive lunch och mingel:
1 950 kronor/person exklusive moms.

Deltagaravgift - digitalt

Deltagaravgift HBV Inköpsdag digitalt:
1 950 kronor/företag exklusive moms (obegränsat antal personer kan delta via länk).

Kontakt