Hållbara dagar i Stockholm

Hållbara dagar

Varmt välkommen till en HBV-träff med fokus på energi, miljö och hållbarhet. Träffen vänder sig till dig som arbetar med förvaltning, drift, inköp, entreprenadfrågor, teknik och byggprojekt.

Datum 1-2 mars 2018

Plats Quality Hotel Globe, Stockholm

Program 1 mars 

09:00 Registrering, fika och minimässa.
09:30 HBV hälsar välkommen och presenterar nyheter från HBV. Ulf Lindblom, chef affärsavdelningen och Johan Almesjö, VD, HBV.
10:00 Presentation av medverkande avtalsleverantörer.
10:45 Kaffe och minimässa.
11:30 Värme i en smart stad. Det nya EU-projektet Reuseheat demonstrerar fyra olika skalbara system för att återanvända och återvinna de outnyttjade värmeflödena som finns i stadsmiljöer. Kristina Lygnerud, Svenska miljöinstitutet.
12:00 Lunch och minimässa.
13:00 Go green by black numbers. Världen bygger på en ohållbar  “producera, bruka, slänga” linjär ekonomi och ledande företag inser att övergången till en cirkulär, koldioxidsnål ekonomi är det enda sättet att säkra en hållbar ekonomisk tillväxt. Tone Bekkestad, meteorolog.
14:00 Hur kan ditt företag bidra till ett mer hållbart samhälle med minskad miljö- och klimatpåverkan? Skövdebostäder, vinnare av SABOs Hållbarhetspris 2017 berättar. Dan Sandén, VD AB Skövdebostäder och Helén Ohlsson, medlem i SABOs jury.
14:40 Kaffe och minimässa.
15:40 IKEA satsar stort på en mer hållbar framtid. Fredrik Kristiansson, IKEA Svenska Försäljnings AB.
16:10 Den goda affären - enligt Sinfra. Maria Wadsborn, Sinfra.
16:30 Ökad återvinning - så kan vi rädda naturens resurser. Jonas Lindahl, San Sac AB.
17:00 Dagen avslutas.
18:15 Fördrink.
19:30 Gemensam middag

Program 2 mars

08:30 Solenergi och Dynamiska Inköpssystem. Ville Gruner och Gustav Lundin, HBV.
08:45 Trepartsavtal. Krister Lundgren, Förbo AB.
09:15 #Starkare tillsammans - En väg till arbete! Lars Löfgren, Portalen - Hyresbostäder i Norrköping AB.
09:45 Kaffe
10:00 Hus laddade för framtiden. Jonas Tannerstad, ÖrebroBostäder AB.
10:40 Tvätta rent i kallt avjoniserat vatten utan tvättmedel. Jenny Holmquist, MKB Fastighets AB.
11:10 Allmännyttans klimatinitiativ - En fortsättning på Skåneintiativet. Gabriella Castegren, SABO.
11:40 Sammanfattning och avslut.
12:00 Lunch.


Anmälan

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, senast den 15 februari 2018. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till en annan person om du själv inte kan närvara under dagarna.

Kostnad: 1.950 kronor exklusive moms per deltagare.

Hotellrum finns reserverat fram till den 26 januari och bokas till självkostnadspris, 973 kronor exklusive moms. Kontakta själv hotellet på tel 08-686 63 00 eller via epost info.globe@choice.se. Uppge bokningskod: 2040GR001969.

Varmt välkommen med din anmälan!