FastighetsMässan i Stockholm

FastighetsMässan i Stockholm

HBV blir stolt hållbarhetspartner till FastighetsMässan. När den arrangeras i Stockholm den 10-11 mars 2021 är det med ett intensifierat fokus på hållbarhetsfrågan. FastighetsMässan är mötesplatsen för förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter. Mötesplatsen som sammanför leverantörer av fastighetslösningar med Stockholms fastighetsägare och förvaltarbolag i syfte att skapa driftsäkra, hållbara och lönsamma fastigheter.

Datum 10-11 mars 2021

Tid 09:00-17:00

Plats Kistamässan, Stockholm

Därför bör du besöka FastighetsMässan

Fastighetsbranschen är en bransch i förändring. Trender som hållbarhet och digitalisering påverkar såväl samhälle som fastighetsföretag. Fastighetsägare ställs inför helt nya kundkrav, utmaningar och tillväxtmöjligheter.

På FastighetsMässan knyter du kontakt med leverantörer av fastighetslösningar som hjälper dig att ställa om dina fastigheter för att möta förändringarna. Här möter du produktintensiva utställare och tjänsteföretag, alla med morgondagens förvaltarbransch som sin spelplan. FastighetsMässan har värdeskapande fastighetsförvaltning i fokus; redskap och verktyg hör inte hemma hos oss. Här får du också ta del av ett stort seminarieprogram samt många möjligheter till vidare nätverkande och kontakt med branschkollegor, experter och ledande företag i branschen.

Läs mer>>