Avtalsboken

HBVs avtalsbok 2022

I Avtalsboken hittar du information om våra ramavtal och antagna leverantörer. Har du frågor eller synpunkter gällande Avtalsboken, kontakta Marie Harder.

Läs Avtalsboken september 2022>>

Detaljerad information om alla avtal avseende villkor, leverantörer och priser hittar du när du klickar på den gröna knappen AVTAL uppe i menyn.

Uppdaterad 2022-09-01

Kontakt