Tvättstugeutrustning Del A och B förlängs

Ramavtalet för Tvättstugeutrustning 17-102 Del A förlängs till och med 2020-01-15 och är rangordnat och rikstäckande. Produkter som omfattas är produkter för tvättstugor i flerfamiljshus; tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor, reservdelar m.m. Ramavtalet för Tvättstugeutrustning del B - Service och installation 15-102 förlängs till och med 2019-12-31 och kan ej förlängas ytterligare.

Antagna leverantörer i rangordning gällande Tvättstugeutrustning 17-102 Del A är:

1. Electrolux Laundry Systems Sweden AB
2. AB Podab
3. Elektroskandia Sverige AB
4. Miele AB

HBV har option på ytterligare förlängning.

Tvättstugeutrustning del B - Service och installation är rangordnat och indelat i 142 olika regioner. 

Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 

 

HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Tvättstugeutrustning 17-102 Anbudsområde A. Avtalet är rikstäckande och rangordnat. Avtalstiden gäller från och med 2017-01-16 till och med 2019-01-15 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 

Avtalet omfattar produkter för tvättstugor i flerfamiljshus: tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor, reservdelar mm samt installationer av i avtalet ingående produkter.

Antagna leverantörer i rangordning är:

1. Electrolux Laundry Systems Sweden AB
2. AB Podab
3. Elektroskandia Sverige AB
4. Miele AB

Uppdaterad 2018-12-02

Kontakt