Solceller till sommaren

Vid en träff mellan HBV och flera av de leverantörer som kvalificerat sig för DIS-upphandlingen gällande solenergi framkom att många redan börjat fylla sina orderböcker för nästa år. Avropsberättigade medlemmar som redan vet att de under 2020 kommer att satsa på en eller flera solcellsanläggningar rekommenderas att i god tid anmäla till HBV att de vill ta emot anbud.

Under träffen mellan HBV och leverantörerna, då detaljer kring DIS-upphandlingen diskuterades, önskade flera leverantörer större framförhållning från upphandlande HBV-medlemmar. Detta skulle betyda att leverantörerna bättre kan planera arbete och resurser framöver och därmed kunna lämna mer attraktiva anbud.

För HBV-medlemmarna kan den höga efterfrågan på solcellsmarknaden innebära en risk för färre anbud att utvärdera, mindre fördelaktiga priser och i slutändan försenade projekt.

Gör så här för att lägga en beställning i vårt DIS:

1.
Gå in på hbv.se under fliken ”Avtal”. Klicka på Solenergi-DIS, läs
gärna dokumentet ”Beställarvägledning” och skicka en undertecknad ”Uppdragsbekräftelse” till dis@hbv.se.

2.
Ladda ner och använd HBVs ”applikation” för att ta fram projektets objekt- och rambeskrivning. Vägledning för hur det går till finns och annars hjälper vi gärna er.

3.
Ladda ner Mall Anbudsinbjudan. Granska innehållet och fyll i AF-delen utifrån era behov och önskemål. HBV hjälper er gärna med de upphandlingstekniska delarna samt publicerar och distribuerar upphandlingsdokumenten efter ert godkännande.

4.
HBV hjälper till med kvalificering och utvärdering av anbud samt upprättande av tilldelningsbeslut och kontrakt. Kontakta alltid HBV om du har frågor gällande din beställning.


Ansvarig inköpsstrateg är Ville Gruner.

 

Uppdaterad 2019-11-29

Kontakt