Nytt avtal Markvårdsmaskiner

HBV har nu slutfört den nya upphandlingen av Markvårdsmaskiner 19-125. Ingen ansökan om överprövning har inkommit till Förvaltningsrätten efter det att tilldelningsbeslut skickats ut till samtliga anbudsgivare. Det betyder att HBV nu kan teckna avtal och det nya ramavtalet börjar gälla 2019-06-01. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

Det nya ramavtalet är rikstäckande och har en kombinerad avropsmodell med dynamisk rangordning och förnyad konkurrensutsättning.

Den dynamiska rangordningen kommer att fungera på följande sätt:

Leverantörernas offererade priser för maskiner med redskap och tillbehör samt frakt är sammanställda i ett dokument per avtalsområde.

Vid avrop så går beställare in i dokumentet och jämför priserna mot sitt behov, och gör avropsförfrågan hos den leverantör som har lägsta totalkostnad för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde. Observera att den dynamiska rangordningen alltid gäller per avtalsområde och varje avtalsområde är oberoende av andra avtalsområden.

Leverantörer tillåts att justera sina priser under ramavtalstiden. I det fall en leverantör justerar sitt pris så uppdateras dokumentet med priser som gäller den dynamiska rangordningen.

Avtalsområde A - Åkgräsklippare

HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer: 

 • Gräsvårdsmaskiner i Malmö AB
 • LHS Maskiner AB
 • Markvårdsmaskiner Väst AB
 • Svenningsens Maskin AB

Avtalsområde B – Redskapsbärare och tillbehör/redskap 19-24 hk

HBV har utsett följande företag som leverantör:

 • Markvårdsmaskiner Väst AB

Avtalsområde C - Redskapsbärare och tillbehör/redskap 25-75 hk

HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer: 

 • Lantmännen Maskin AB
 • Markvårdsmaskiner Väst AB
 • Svenningsens Maskin AB
 • Willegruppen AB

Avtalsområde D - Redskapsbärare och tillbehör/redskap 76-150 hk

HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer:

 • Kärcher AB
 • Markvårdsmaskiner Väst AB
 • Willegruppen AB

 Avtalsområde E – Ej bogserade sopmaskiner

HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer: 

 • Aebi Schmidt Sweden AB
 • Kärcher AB
 • Ströman Maskin AB

Avtalsområde F – Bogserade sopmaskiner

HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer: 

 • Aebi Schmidt Sweden AB
 • Markvårdsmaskiner Väst AB
 • Miljömaskiner Motala AB

Avtalsområde G - Kompakttraktorer

HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer:

 • Lantmännen Maskin AB
 • Markvårdsmaskiner Väst AB
 • Svenningsens Maskin AB

Avtalsområde H - Kompaktlastare

HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer:

 • Lantmännen Maskin AB
 • Markvårdsmaskiner Väst AB

Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

Uppdaterad 2019-05-31

Kontakt