Ny upphandling av Byggmaterial - RFI annonserad

olika typer av brädor staplade på varandra

Den 28 februari 2022 upphör HBVs ramavtal Byggmaterial 18-123 att gälla. Arbetet med en ny upphandling har nu tagit fart och en RFI är annonserad för att låta marknaden säga sitt om hur produkter och tjänster korresponderar med det som HBV har för avsikt att upphandla. Sista svarsdag är 2021-08-18 (tidigare 2021-08-09). Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

I den nya upphandlingen Byggmaterial 22-123 har HBV för avsikt att ställa krav på anbudsgivarna gällande deras dokumenterade arbete avseende frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption. Villkoren om hållbara leveranskedjor syftar till att säkerställa att leverantören har en effektiv riskhantering i sin egen verksamhet och i leveranskedjan.

Mer information finns på Riskanalys för bygg- och anläggningsmaterial hos Upphandlingsmyndigheten.

HBV har även för avsikt att ställa miljökrav på transporter, fordon samt drivmedel. 

Annonsering av den nya upphandlingen är planerad till oktober 2021.

Länk till annonserad RFI>> (länken är giltig till och med 2021-08-18).

Befintligt ramavtal Byggmaterial 18-123 är giltigt till och med 2022-02-28. Ramavtalet är regionalt indelat i 21 regioner, vilket motsvarar Sveriges län. Avropsordning är rangordning.

Följande leverantörer är antagna (angivna i bokstavsordning):

 • Ahlsell Sverige AB
 • Beijer Byggmaterial AB
 • Byggtrygg Aktiebolag
 • Optimera Svenska AB
 • Woody Bygghandel AB

Kontakt

Frågor om ramavtalsområdet Byggmaterial besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig inköpsstrateg Lars Lönnblad.

Uppdaterad 2021-08-11

Kontakt


Kontakt


 • Lars Lönnblad
  Lars Lönnblad
  • Regionansvarig affärsutvecklare Syd
  • Besöksadress: Transportvägen 14 Löddeköpinge
  • 070-664 08 78
  • Epost