MIna sidor ökar kunskap om bolagets inköpsmönster

staplar och statistik med en hand framför dator

HBVs nya portal Mina sidor syftar till att öka möjligheten för medlemsbolagen att styra sina inköp och är begränsat till de inköp som sker via HBVs avtal. På uppdrag av Upphandlingsmyndigheten samlar nu Public Insight in inköpsstatistik från offentliga myndigheter och fokuserar bland annat på allmännyttans alla bolag i syfte att analysera hur inköpsmönster ser ut för att ha möjlighet att utveckla strategisk inköpsstyrning.

Eftersom efterfrågan på nationell statistik gällande upphandlingar och dess utfall ökar har Upphandlingsmyndighetens önskemål utökats till att även omfatta Allmännyttans inköpsvärden. Därför samlades dessa in för första gången av DoubleCheck 2017 och sedan under 2018-2019 av Dagens Samhälle Insikt. Från och med i år kommer denna insamling att göras av PublicInsight.

Frågor om denna insamling besvaras av Fredrik Tamm, fredrik.tamm@publicinsight.se, tel 070-712 43 57.

Uppdaterad 2021-04-07