Föreningsstämma och Medlemsfest

HBVs föreningsstämma, som formellt sätter punkt för föregående verksamhetsår, ingick för första gången i ett större allmännyttigt sammanhang. HBV arrangerade nämligen, tillsammans med Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, Fastigo och SABO Försäkring, en hel dag – en medlemsfest – där respektive bolag höll sina stämmor på förmiddagen och där eftermiddagen ägnades åt inspirationsföreläsningar.

Efter att stämman formellt öppnats gavs ordet till vd Johan Almesjö för en rekapitulering av det passerade verksamhetsåret. Han visade i ett "ordmoln" begrepp som det talats om och arbetats med under året. Och som förstås kommer att vara lika viktiga framöver. Ordet Hållbarhet gavs stor plats. 

– Vår gemensamma köpkraft, med inköp för över 80 miljarder kronor, ger oss stora möjligheter att påverka och utveckla. Inte minst i ett hållbarhetsperspektiv, menade han.

Johan Almesjö och ekonomichefen Maria Moniér Melin gick sedan genom HBVs balans- och resultaträkningar varefter revisorerna delade med sig av sin granskning.

Därmed var allt färdigt för de mer formella delarna då stämmans ordförande, Lycksele Bostäders Carina Hellström Edvinsson, raskt klubbade punkt efter punkt där stämmodeltagarnas unisont svarade jakande på hennes frågor. Vid punkten för val av styrelse för den kommande perioden valdes Anders Nordstrand, Sveriges Allmännytta, in som ordinarie ledamot och dennes företrädare Pernilla Wigren tackades för sin tid i styrelsen. Se styrelsen här>>

Efter lunch inleddes eftermiddagens seminarieprogram. Efter en kort presentation från respektive bolags verkställande direktör vidtog ett panelsamtal med deltagare från Sveriges Allmännytta; VD Anders Nordstrand, Jonas Högset, chef fastighet och boende, chefsekonomen Susanna Höglund och den samhällspolitiske chefen Jörgen Mark-Nielsen. Ämnet som avhandlades var framtidens utmaningar – mer specifikt allmännyttans sådana.

Efter den allmännyttiga panelen höjde Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer på Fastighetsägarna Stockholm, tempot ytterligare ett snäpp. Dennes föreläsning handlade om digitaliseringen med den tillhörande delnings- och plattformsekonomin. Nya generationer kommunicerar och agerar på nya sätt, berättade han. Vad betyder det för en fastighetsägare och hur ska framtidens fastigheter utformas för att vara attraktiva för boende med förändrade behov, levnadssätt och konsumtionsmönster?

Nästa inspiration stod Miljöpartiets före detta språkrör Maria Wetterstrand för. Hon är numera VD för Miltton Purpose och var inbjuden för att tala om hur fastighetsbranschen kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Hon ser gärna att allmännyttan i ännu högra grad engagerar sig i samhällsdebatten och är en stark kraft för förändring. Hitta de områden där ni har störst påverkan och fokusera insatserna där, menade hon. Hjälp människor att leva mer hållbara liv.

Anne-Marie Andric, hållbarhetschef på People & Organisation Husqvarna Division, fick äran att avsluta eftermiddagens seminarier. Hon berättade om hur hon själv har jobbat, i olika företag, för att bygga arbetsgivarvarumärken. Våga vara värderingsdrivna och hitta det unika hos just ert företag, uppmanade hon åhörarna.

Efter en kort avslutning från de samarbetande bolagen, då dagen summerades, samlades mikrofonerna ihop och deltagarna promenerade ut från Pelarsalen, en gång Norra Latins gymnastiksal, bara för att en halvtimme senare samlas för mingel, prisutdelning och den avslutande middagen.

 

Text: Niclas Kindwall, The Factory of Design

Uppdaterad 2019-05-17