Förlängning av Avfallshanterings-
produkter del A-F

Det rikstäckande ramavtalet avseende Avfallshanteringsprodukter 17-113, del A-F förlängs och gäller till och med 2020-09-14 med möjlighet till ytterligare förlängning. Ansvarig upphandlare är Pia Söderström.

Produkter som omfattas:

Del A - nedgrävda underjordsbehållare (FU) avsedda för krantömning.
Del B - delvis nedgrävda underjordsbehållare (semi U) avsedda för krantömning.
Del C - markbestående behållare avsedda för krantömning.
Del D - klimatskydd till exempel miljö- och källsorteringshus avsedda för exempelvis sorteringskärl.
Del E - källsorteringsskåp/-behållare för insamling för hushållsavfall utomhus
Del F - påsar samt dito avsedda för komposterbart avfall, säckar/säckhållare, dekaler avsedda för källsorterings- avfallshanteringsprodukter/källsorterings-, avfallsutrymmen.

Uppdaterad 2019-08-15