Tillsammans skapar vi goda affärer

Som medlem i HBV har du mer än 40 ramavtal att avropa från, bonus på köpen och dessutom en återbäring på årets inköp. Tillsammans är vi starka och vår totala köparmakt ger oss möjlighet att skapa långsiktigt hållbara affärer.

Medlemsnytta

En upphandling kräver både kompetens och tid. Det gäller att känna till lagändringar, förändrad praxis och veta både sina skyldigheter och rättigheter. HBVs samlade erfarenhet och kompetens står till medlemmarnas förfogande och vår uppgift är att underlätta er vardag.

Återbäring

Medlemmar i HBV får återbäring baserat på inköpt volym under året (exklusive el, gas, pellets och konsulttjänster) för såväl medlem som koncernbolag och entreprenörer som nyttjar HBV-avtalen. Återbäringen är en del av det överskott som föreningens årsresultat ger. Den årliga föreningsstämman fastställer varje år återbäringens storlek och hur medlen ska förräntas. Medlemmens återbäring innestår hos HBV i två år. 

Volymbonus

HBVs medlemmar kan dessutom få en volymbonus. Även den baseras på årets inköp som ovan. Utskick av kreditnotor avseende volymbonusen sker under februari månad året efter inköp. Styrelsen i HBV fastställer volymbonusens storlek.

Volymbonusen ligger mellan 1- 1,5 % beroende på inköpets storlek:

Inköp > 7,5 mkr ger 1 %
Inköp > 15 mkr ger 1,2 %
Inköp > 30 mkr ger 1,5 %

Uppdaterad 2020-01-20