Upphandlingskonsult-
tjänster

Takmålning

HBV erbjuder medlemmarna experthjälp vid egna upphandlingar av årsentreprenörer. Uppdragen utgår från och anpassas till varje medlems specifika behov. Exempel på entreprenader är bygg, måleri, fastighetsskötsel och VVS.

Hur lång tid tar det?

Upphandlingsprocessen tar ungefär tre månader från start. Då ingår framtagande av

 • upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag
 • annonsering
 • kvalificering och utvärdering
 • tilldelning och framtagande av avtal

Upphandlingsprocessen kan fördröjas vid en eventuell överprövning. För att vara säkra på att hinna hjälpa er behöver vi helst få in er anmälan nio månader innan avtalet måste vara klart.

Hur?

Behöver ni konsulthjälp med upphandling/-ar?  Fyll i blanketten ”Önskemål om hjälp vid upphandling” och skicka den till konsultuppdrag@hbv.se. Vi återkommer med besked så snart vi kan. Vår ambition är att hjälpa så många medlemsbolag som möjligt.

Arvode

För vanliga upphandlingar, exempelvis ramavtal och andra avtal som

 • byggarbeten
 • elarbeten
 • måleri
 • golvarbeten
 • yttre och inre skötsel, etc.  

är arvodet 70 000 kronor per upphandling. En uppdragsbekräftelse upprättas av HBV för varje uppdrag.

Vid samordnad upphandling med exempelvis kommunen eller en annan upphandlande myndighet tillkommer 10 000 kronor per upphandling.

För andra större upphandlingar där tidsåtgången beräknas till mer än 65 timmar är arvodet löpande, 1 100 kronor per timme. Det kan till exempel gälla byggentreprenader, konsultupphandlingar, driftupphandlingar och liknande eller om val av upphandlingsförfarandet är något annat än förenklat eller öppet förfarande.

Vid uppdrag med upp till fem upphandlingar ingår en resa samt restid. Vid uppdrag med fler än fem upphandlingar ingår ytterligare en resa samt restid. Ytterligare resor debiteras med utlägg för reskostnad samt restid.

HBV använder TendSign för genomförande av upphandlingsprocessen.

Debitering sker efter avslutad upphandling med undantag för större upphandlingar där à-conto kan debiteras vid färdigställt förfrågningsunderlag.

Eventuella tilläggsuppdrag

Följande arbetsuppgifter ingår ej i det fasta arvodet utan debiteras separat efter beställning av medlemsbolaget:

 • Kontraktsmöten/startmöte: 1 500 kronor per möte exklusive faktisk kostnad för resor och restid (1 100 kronor per timme)
 • Handläggande av eventuell överprövning utförd av HBVs jurist debiteras 1 500 kronor per timme. Handläggande med hjälp av extern advokat debiteras faktisk kostnad.

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Uppdaterad 2018-10-19

Behöver du konsulthjälp med en upphandling?

Skicka din intresseförfrågan till konsultuppdrag@hbv.se