Nå hela allmännyttan

Man pratar i telefon

Som leverantör når man ut brett till allmännyttan och får en bra plattform att arbeta utifrån. Du når 381 allmännyttiga bostadsbolag som tillsammans förvaltar cirka 900 000 lägenheter runtom i Sverige, från Kiruna till Ystad.

Fördelar med att vara HBV-leverantör

  • Når samtliga medlemsbolag med cirka 900 000 lägenheter 
  • Allt upphandlat och klart enligt LOU 
  • Hjälp med information kring avtal 
  • Kvalitetsstämpel och dörröppnare

En kanal till alla medlemsbolag

HBV har en viktig roll både för medlemsbolag och för leverantörer. Medlemsbolagen får hjälp med upphandlingar och kan jämföra olika leverantörers alternativ. Leverantörerna får tillgång till en stor kundgrupp och hjälp med marknadsföring.

HBV har ca 40 avtalsområden, närmare 200 avtal med olika leverantörer och omsätter drygt 2,9 miljarder kronor (exklusive energi).

Uppdaterad 2022-06-14

Intresserad att bli leverantör?


Annonserade upphandlingar hittar du här.

Information om våra upphandlingar och avtal


Här hittar du information om alla våra ramavtal, våra pågående upphandlingar och våra planerade och kommande upphandlingar. Du kan även läsa om vilka som är avropsberättigade per automatik på våra ramavtal och vilka som aktivt behöver göra en påanmälan. Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärsutvecklare Ville Gruner. Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer om Information om våra upphandlingar och avtal