Fakturering med efaktura

I vår strävan efter en mer miljövänlig och effektiv fakturahantering använder sig HBV, sedan flera år, av elektronisk fakturering. Detta sker i samarbete med Pagero. Det finns flera skäl till efakturering. Det är enkelt, säkert och skonsamt för miljön och det effektiviserar både er och vår administrativa hantering. Ekonomistyrningsverket har dessutom utrett och analyserat vad ett förbud mot pappersfakturor skulle kunna få för konsekvenser och dragit slutsatsen att ett lagkrav på efaktura bör införas i november 2018 för hela den offentliga sektorn.

I samband med driftstart av vårt nya affärssystem i september passar vi därför på att närma oss lagförslaget ytterligare med målet att endast ta emot e-fakturor som fakturaformat från och med 1 november 2018.

I och med införandet av HBVs nya affärssystem passar vi även på att byta till ett nyare efakturaformat (Svefaktura BIS 5A 2.0) Detta format kan bära mer information och hantera fakturabilagor på ett bättre sätt än tidigare. All information som leverantören skickar med i fakturan till HBV kommer att finnas med på den faktura HBV sedan skickar till slutkunden.

I det nya affärssystemet kommer den manuella hanteringen av fakturor vara begränsad. Saknas obligatorisk information såsom HBVs kundnummer kommer fakturan per automatik att returneras till leverantören för komplettering. Till följd av den automatiska hanteringen kommer HBV inte längre ha möjligheten åtgärda eventuella fel eller önskemål vad gäller märkningar på fakturorna. Har man som kund särskilda önskemål om fakturamärkningar måste detta kommuniceras direkt med leverantören vid beställningstillfället. För att inte fakturorna ska fastna i flödet kan det underlätta om man på kundsidan ser över eventuella valideringsregler för att säkerställa att dessa är relevanta och inte stoppar fakturorna i onödan.

Uppdaterad 2018-01-24

Kontakt


Kontakt


Kontakta Pagero:

Tel: 031-730 88 70

(måndag-fredag 08.00-17.00)

support@pagero.com