Allmännyttans arena i Almedalen

Visby

För andra året i rad finns vi på plats i Almedalen och håller tre seminarier och träffar medlemmar, leverantörer, branschkollegor och allmänheten och pratar om alla spännande utmaningar som vi och ni står inför. Tillsammans med Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) och arbetsgivarorganisationen Fastigo ordnar vi en heldag med seminarier onsdagen den 3 juli på Allmännyttans arena på Mellangatan 7 i Visby. Kom förbi och träffa oss!

Datum 3 juli 2019

Tid 09:00-17:00

Plats Mellangatan 7, Visby

Klimatsmarta proaktiva offentliga affärer, är det möjligt?

Onsdag 3 juli kl 09:00 - 09:45
Mellangatan 7 i Visby
Länk till programmet>>

Att bygga och förvalta fastigheter medför stor klimatpåverkan. Utifrån detta kan allmännyttan genom medvetetna val använda sin köparmakt att positivt påverka klimatavtrycket.

Medverkande:

 • Johan Almesjö, VD, HBV
 • Ville Gruner, Affärsutvecklare, och upphandlingskonsult, HBV
 • Lovisa Bengtsson, Projektledare, Sustainable Innovation
 • Gabriella Castegren, Expert energi, Fastighet & Boende, Sveriges Allmännyttan, tidigare SABO
 • Ulf Rohlén, VD, ÖrebroBostäder AB
 • Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation
 • Joakim Thornéus, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

Kan det offentliga inköpet driva innovationer som möter samhällsutmaningar?

Onsdag 3 juli kl 10:00 - 10:30
Mellangatan 7 i Visby
Länk till programmet>>

Innovationskraft genom offentliga inköp, medger lagen om offentlig upphandling detta och hur kan det se ut?
Vi frågar ut aktörer kring innovation, utveckling och allmännyttiga bostäder. Hur nya idéer kan skapa tillväxt med stöd av lagen om offentlig upphandling.

Medverkande:

 • Ulf Lindblom, Chef Affärsavdelningen, HBV
 • Johan Braw, VD, Sölvesborgshem AB
 • Stina Lantz, Program Manager, Ignite Sweden
 • Niklas Tideklev, Senior konsult och medgrundare, Dialogmakarna

Är byggbranschen Sveriges minst konkurrensutvecklade bransch och måste det vara så?

Onsdag 3 juli kl 10:45 - 11:30
Mellangatan 7 i Visby
Länk till programmet>>

Vi tar utgångspunkt från Konkurrensverkets rapport om byggsektorn och prisutvecklingen relativt andra sektorer och svarar på hur vi driver förändring.
Hur stimulerar vi konkurrensen och breddar den smala marknad vi har i byggsektorn genom att påverka processer och nya aktörer i en traditionsbunden bransch?

Medverkande:

 • Johan Almesjö, Moderator (VD), HBV
 • Ulf Lindblom, Chef Affärsavdelningen, HBV
 • Per-Ola Bergqvist, Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma
 • Håkan Ericsson, inköpschef, Veidekke Bygg Kommersiellt
 • Jonas Högset, Chef Fastighet & Boende, Sveriges Allmännytta, tidigare SABO
 • Rikard Jermsten, Generaldirektör, Konkurrensverket
 • Anna Nordén, vice VD, Framtiden Byggutveckling AB


ALLMÄNNYTTANS ARENA I ALMEDALEN

Aktuella seminarier om bostadspolitik, byggande och hyressättning.

Hela programmet för dagen den 3 juli hittar du här>>

HBV deltar hos andra aktörer i Almedalen


Vi anordnar inte bara egna seminarier utan samarrangerar och deltar även i andras. Läs mer om dessa seminarier och var du hittar oss här>>