Aktuellt från HBV

Här hittar du information om det senaste som händer på HBV och våra medlemsbolag. 


 1. HBV värd när europeiska inköpscentraler träffas

  Den 22 februari träffas flera upphandlande inköpscentraler från Europa i Stockholm och workshoppen är ett samarrangemang mellan EU-kommissionen och HBV, vilka är värdar för träffen. HBV är den enda deltagande organisationen från Sverige, övriga organisationer kommer från Italien, Frankrike, Irland och Litauen.

 2. Regionansvarig affärsutvecklare

  Vi rekryterar nu en regionansvarig affärsutvecklare till allmännyttans inköpsfunktion för områdena Stockholm, Uppland och Gävleborg. Vårt mål är att vara den mest värdeskapande inköpsorganisationen för våra medlemmar och i denna roll skapar du och utvecklar goda relationer med våra medlemmar och leverantörer och bidrar till den goda affären.

 3. Säkerhetsdörrar på remiss

  HBV har en RFI (request for information) ute för avtalet säkerhetsdörrar.
  I denna RFI ställer vi frågor till leverantörerna på marknaden om olika kriterier inför skapandet av upphandlingsunderlaget, ex. hur avtalet bör fördelas regionalt samt tekniska krav på de olika produkterna.
  Sista dag att svara på denna RFI är 2018-03-02.

 4. Förlängning av avtal för Elmaterial och belysning

  Ramavtalet gällande Elmaterial och belysning 15-103 förlängs och gäller till och med 2019-04-30. HBV har därmed utnyttjat sista möjligheten till förlängning och ramavtalet kan ej förlängas ytterligare. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 5. Förlängda låsavtal

  Båda låsavtalen, 14-121 och 14-147, är förlängda till och med 2018-06-30. Under våren kommer ett nytt dynamiskt inköpssystem för lås som ersätter de tidigare avtalen.

  Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 6. Återbäring i juni

  Förseningar i vårt affärssystem har tyvärr medfört att återbäringen inte kan betalas ut i februari som planerat. Istället kommer den betalas ut i juni. Volymbonusar betalas ut i mars. Alla kontoutdrag har skickats ut.

 7. Nytt avtal Byggmaterial

  I december blev ramavtalsupphandlingen klar gällande Byggmaterial 18-123. Avtalet är uppdelat i 21 regioner och det börjar gälla 1 mars och omfattar byggmaterial, trävaror, träskivor i rumskomplettering, gipsskivor och golvmaterial samt även takprodukter, kakel och klinker.

 8. Förlängda avtal: gasspisar och fönster

  Avtalen för Fönster Komposit 15-141 och Gasspisar 16-109 har förlängts.

  Fönster: Komposit, aluminium samt renovering förlängs till och med 2019-02-28. Avtalet omfattar både montage och leverans av komposit- och aluminiumfönster samt fönsterrenovering. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

  Gasspisar förlängs till och med 2019-03-31. Avtalet omfattar gasspisar med och utan installation. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 9. Du som är leverantör - Så här registrerar du dina fakturor i Pagero

  Vid fakturering via Pageros webportal ska du lägga bostadsbolagets/din kunds HBV-kundnummer i fältet som heter "Er referens". Se blå ring nr 1 i bilden ovan.
  Fältet ”Kundnr” ska användas för vårt (HBVs) kundnummer hos dig som leverantör. Se blå ring nr 2 i bilden ovan. Det är alltså det kundnummer du har lagt upp i Pageros webportal för oss och som styr att fakturan ska till HBV. Då kommer fakturan bara att rulla rakt igenom direkt till bostadsbolagets/din kund utan att stoppas hos oss med felmeddelande om saknat kundnummer.

 10. Ny process för administrativ ersättning

  Sedan årsskiftet reglerar vi vår administrativa ersättning på ett nytt sätt. Tidigare har avtalsleverantören ställt ut en kreditfaktura men kommer nu istället bli fakturerade av HBV. Ersättningen kommer att faktureras månadsvis i efterskott. I samband med att vi skickar fakturan kommer leverantören även få ett epostmeddelande med en specifikation över vilka av era fakturor vi grundar beräkningen av ersättningen på.
  Vår förhoppning är att denna nya process ska underlätta och förenkla hanteringen för våra avtalsleverantörer.

 11. Förlängt avtal för Park- och lekplatsutrustning

  HBVs ramavtal gällande Park- och lekplatsutrustning del B 16-114 förlängs och gäller till och med 2019-03-31. Avtalet omfattar parkutrustning såsom papperskorgar, askkoppar och cykelställ.

  Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 12. Elfordon klart!

  HBV har slutfört upphandlingen Elfordon 18-127 och avtalet är rikstäckande. Avtalstiden är 2018-02-01 - 2020-01-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar är maximalt fyra år.

  Avropsordning är rangordning för avrop vid ett och samma tillfälle av ett (1) elfordon.

  Vid avrop vid ett och samma tillfälle av två (2) eller fler elfordon sker avrop från ramavtalet genom förnyad konkurrensutsättning (FKU). Ansvarig upphandlare är Lasse Lundmark.

 13. Elkraft anbudsområde 5 klart!

  Anbudsområde 5 i Elkraft 18-134 överprövades i höstas men nu har Förvaltningsrätten beslutat att döma till vår fördel. I januari kom det positiva beskedet från Förvaltningsrätten och avtalet för anbudsområde 5 som rör Ludvikahem och Ludvika kommunfastigheter, börjar gälla 2018-02-01. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 14. Problem med telefonin

  Vi har för tillfället stora problem med våra fasta telefoner. Det går inte att ringa till några av våra fasta nummer utan ring gärna till våra mobiltelefonnummer.
  Det går även bra att skicka epostmeddelanden till oss och fler kontaktuppgifter hittar ni under fliken "OM OSS".
  Vi beklagar detta och försöker hitta en lösning på problemet så snart vi kan.

 15. Krav på efaktura kommer allt närmare

  Arbetet med att införa krav på efaktura till offentlig sektor fortskrider. Regeringen har tagit till sig Ekonomistyrningsverkets utredning om obligatorisk efaktura till offentlig sektor och har nu påbörjat arbetet med att formulera en ny lag. Efter att regeringen remitterat lagförslaget till Lagrådet lägger regeringen en proposition i riksdagen under våren 2018 och om lagen vinner riksdagens bifall kommer den börja gälla senast den 18 april 2019.
  Sedan flera år tillbaka erbjuder vi efaktura till våra kunder och ställer det även som krav på våra leverantörer. Under 2017 gick vi även över till det nya standardformatet PEPPOL-BIS (Svefaktura 2.0) vilket gör oss väl förberedda på den kommande lagen.

 16. Förlängda avtal

  HBV har valt att förlänga avtalen gällande Markvårdsmaskiner 15-125 och Trädgårdsprodukter 16-117. Båda avtalen är förlängda till 2019-03-31, det senare går även att förlänga ett år till.
  Markvårdsmaskiner omfattar maskiner samt redskap och tillbehör lämpade för yttre skötsel inom bostadsområden och parker.
  Trädgårdsprodukter omfattar produkter såsom gödsel och jord i säck, täckbark, gräsfrön, buskar, häckplantor, träd, klätterväxter, barrväxter, rosor, perenner och trädgårdsredskap.
  Ansvarig för båda upphandlingarna är Lasse Lundmark.

 17. Nytt avtal Styr- och regler

  HBV har slutfört upphandlingen Styr- och Regler 18-118. Avtalet är rikstäckande och börjar gälla 2018-01-16 och den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar är fyra år.
  Upphandlingen är indelad i fyra avtalsområden: Webbducar med tillbehör, Prognosstyrningstjänst med tillbehör, Styrning av inomhusklimat med hjälp av tempgivare och databas, samt det nya avtalsområdet Centralt system för styrning och övervakning. I den senare delen finns möjlighet till FKU vid avrop av ett centralt system. Man kan även avropa duc-programmering upp till och med fyra stycken med fast timarvode.
  Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 18. Välkomna Borås och Nyköping!

  Vi fortsätter att växa och har den senaste veckan fått två nya medlemmar. Nyköpings kommun och Borås Stad är HBVs senaste tillskott. Varmt välkomna till oss.

 19. Frågor och svar om Rörmaterial

  Upphandlingen för Rörmaterial 18-104 har tyvärr överprövats igen, vilket innebär att vi fram tills det att den processen är avgjord står utan ett gemensamt avtal för rörmaterial. Vi beklagar de problem detta kan innebära för våra medlemmar och arbetar för att ett nytt avtal ska finnas på plats så snart som möjligt.

 20. Servicefordon ute på remissrunda

  Vår kommande upphandling av Servicefordon 18-166 är för tillfället ute för remissrunda, även kallat RFI. Vill ni vara med och påverka slutresultatet, gå in och läs samt kom med förbättringsförslag. Det nya ramavtalsområdet kommer att omfatta ett flertal transportfordon och personbildar under 3,5 ton, med olika drivmedel och utrustningsmöjligheter. Sista datum för att uttala sig är 2018-01-31.

 21. Säkra din plats!

  Varmt välkommen till en HBV-träff med fokus på energi, miljö och hållbarhet. Träffen vänder sig till dig som arbetar med förvaltning, drift, inköp, entreprenadfrågor, teknik och byggprojekt. Hållbara dagar äger rum 1-2 mars på Quality Hotel Globe i Stockholm.
  Utöver intressanta föreläsare så som meteorologen Tone Bekkestad och Kristina Lygnerud från Svenska miljöinstitutet kommer medlemsbolag att berätta om hur de jobbar med olika varianter av hållbarhet. Hyresbostäder i Norrköping kommer bland annat berätta om sitt projekt Portalen. MKB berättar hur de tvättar rent i kallt avjoniserat vatten. Ni kommer även få träffa några av våra leverantörer.

 22. Rekrytering Inköpscontroller

  Vi söker nu efter en inköpscontroller till Allmännyttans Inköpsfunktion med placering på huvudkontoret i Stockholm. Vårt mål är att vara den mest värdeskapande inköpsorganisationen för våra medlemmar och tjänsten som inköpscontroller är en av nyckelfunktionerna i att nå detta mål. Tjänsten är ny för HBV så du kommer var med att skapa tjänsten för att optimera uppdraget. Är du den vi söker? Skicka din ansökan senast den 18 januari 2018.

 23. Ventilationskomponenter ute på remiss

  Vår kommande ramavtalsupphandling Ventilationskomponenter 18-119 är för tillfället ute för remissrunda, även kallat RFI. Flera potentiella anbudsgivare har bjudits in till denna remissrunda för att ha möjlighet att komma med synpunkter och förbättringsförslag. Sista datum för de inbjudna leverantörerna att uttala sig är 2018-01-15. HBV-avtalet avser leveranser av Ventilationskanaler med tillbehör, fläktaggregat samt Ventilationsaggregat. Medlemmar med frågor, synpunkter och konkreta förslag är välkomna att kontakta ansvarig upphandlare innan sista datum för remissrundan. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 24. Nytt avtal för IMD klart

  HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen IMD Produkter och tjänster 17-145. Avtalet startade den 1 januari 2018. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar vattenmätare, elmätare, värmemängdsmätare, temperaturgivare, insamlingsenheter samt centralt system för mätinsamling som webbtjänst. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Mer information om avtalet hittar ni på våra avtalssidor. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 25. Rörmaterial överprövat

  Rörmaterial 18-104 har tyvärr blivit föremål för ansökan om överprövning - igen.

  Leverantören Dahl Sverige Aktiebolag har ansökt om överprövning av Rörmaterial 18-104 i och med detta kommer vi vara avtalslösa efter årsskiftet.

  Vi tycker självklart att detta är tråkigt och olycksaligt och vi kommer göra allt i vår makt för att förmå förvaltningsrätten att snabbt komma med ett avgörande i frågan så att vi kan gå vidare och teckna avtal.

  Mer information kommer under vecka 2, 2018.

 26. Dörrar förlängt

  HBV har valt att förlänga HBV-avtalet Dörrar 15-105 till 2018-12-31. Avtalet omfattar leverans av olika dörrar som inne-, massiv, klassade- och oklassade dörrar. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 27. Avtalsområden som utgår

  Som ett led i vårt strategiarbete med målet att skapa största möjliga värde för våra medlemmar, ska vi för varje befintligt HBV-avtal bland annat utvärdera avtalets nuvarande användning samt bedöma potentialen för eventuellt nya avtalsområden.

 28. God Jul och Gott Nytt År

  Istället för att skicka julkort skänker HBV en gåva till Läkare utan Gränsers verksamhet. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation med hela världen som arbetsfält. Läkare Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

 29. Storköksutrustning del B förlängt

  HBV har valt att förlänga ramavtalet gällande Storköksutrustning del B - Diskmaskiner. Upphandlingen omfattar diskmaskiner med och utan installation. Avtalet är förlängt till 2019-01-31. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 30. Nytt nummer av HBV-magasinet

  Nu har fjärde numret av HBV-magasinet för 2017 kommit. Där hittar du aktuell information om våra avtal och pågående upphandlingar.

 31. Säkerhetsdörrar förlängt

  HBV har valt att förlänga ramavtalet gällande Säkerhetsdörrar 15-111 med alla leverantörer utöver Jeld-Wen Sverige AB vars avtal har utgått. De övriga avtalen förlängs till och med 2018-12-31. Detta är sista möjliga förlängningen för detta avtal. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 32. Skyltar 16-144 förlängs

  HBV förlänger ramavtalet gällande Skyltar 16-144 till 2019-02-28. Avtalet omfattar tre områden. Del A - Inomhusskyltar, Del B - Utomhusskyltar samt del C - Övriga skylt- och tillgänglighets-, trapphus-, entré-, anvisnings- och informationsprodukter. Ansvarig upphandlare är Lasse Lundmark.

 33. Möbler och heminredning klart

  HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen Möbler och heminredning 17-135 och avtalet drar igång i början på december. Upphandlingen är indelad i fyra regioner med två leverantörer antagna där IKEA Svenska Försäljnings AB är rangordnad etta och Input Interiör Sweden AB är rangordnad tvåa. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Mer information om avtalet kommer under första halvan av december. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 34. Elfordon annonserat

  HBV har annonserat upphandlingen 18-127 Elfordon. Upphandlingen avser ramavtal gällande leverans av eldrivna arbetsfordon. Upphandlingen avser inte person-/transportbilar med eldrift. Sista anbudsdag är 2017-12-27. Ansvarig upphandlare är Lars Lundmark.

 35. Nu tar vi nästa steg!

  HBVs nya affärssystem har nu varit i drift i två månader. Vi har under denna tid brottats med en del inkörningsproblem och svårigheter. Problem och utmaningar som dykt upp efter vägen har kontinuerligt rättats till och utvecklats. Vi har även fört många dialoger med er som medlemmar och har i de allra flesta fall lyckats finna lösningar på de situationer som uppstått. Vi vill härmed tacka för ert tålamod under denna period. Nästa steg är att flytta över de funktioner som finns i vårt gamla system men som ännu inte utvecklats i det nya. Det handlar främst om medlemshanteringsfunktioner såsom återbäring och volymbonus.

 36. Nytt avtal Elkraft

  HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Elkraft 18-134 och Elkraft 18-134-2 (för de medlemsbolag som missade att anmäla sig till 18-134).
  Avtalstiden gäller från och med 2018-01-01 till och med 2021-12-31. Upphandlingen är indelad i 25 anbudsområden (Elkraft 18-134) och 6 anbudsområden (Elkraft 18-134-2). En leverantör är antagen per anbudsområde. Anbudsområde 5 i Elkraft 18-134 är överprövad och ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 37. Styr- och Reglerutrustning annonserat

  HBV har annonserat upphandlingen 18-118 Styr- och Reglerutrustning. Upphandlingen avser ramavtal gällande produkter och tjänster för styr och reglering av inomhusklimat. Sista anbudsdag är 2017-12-17 och planerad avtalsstart är 2018-01-15. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 38. Ocay är uppköpta

  Ocay Sverige AB, rangordnad etta i HBV-avtalet Städprodukter och mjukpapper, har blivit uppköpta av AllOffice Nordic AB och namnbytet slår igenom till årsskiftet 2017/2018. AllOffice Nordic AB kommer därmed att ta över avtalet i sin helhet. I praktiken innebär detta inga förändringar för er förutom att Ocay Sverige AB byter namn till AllOffice Nordic AB på hemsidan.

 39. Vi fortsätter att växa - nu är vi 334

  De senaste dagarna har ytterligare tre medlemsbolag blivit godkända och betalat in sin medlemsavgift till oss så nu består vi av 334 medlemsbolag!

  De senaste tillskotten är:
  AB Ängelholmslokaler i Skåne län
  Huddinge Samhällsfastigheter AB i Stockholms län
  Surahammars kommun i Västmanlands län
  Varmt välkomna allihop! Hela medlemslistan återfinns under fliken Medlemskap.

 40. Rörmaterial annonserat

  HBV har annonserat upphandlingen Rörmaterial 18-104. Upphandlingen avser ramavtal gällande leveranser av rörmaterial som exempelvis: Badrumsporslin, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk-och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar och ursprungsbeteckningar, kollektorrör för bergvärme etc. Sista anbudsdag är 2017-12-05 och avtalsstart planeras till 2018-01-01. Ansvarig upphandlare är Jonas Löfgren.

 41. Nya medlemmar

  Vi hälsar Huddinge Samhällsfastigheter AB och Surahammars kommun välkomna som nya medlemmar i HBV. Totalt är vi nu 333 medlemmar.

 42. Rekrytering Strategisk kommunikatör

  Vi söker nu efter ytterligare en strategisk kommunikatör till Allmännyttans Inköpsfunktion. Placering är på huvudkontoret i Stockholm. Vårt mål är att vara den mest värdeskapande inköpsorganisationen för våra medlemmar och tjänsten som strategisk kommunikatör är en av nyckelfunktionerna i att nå detta mål. Att kommunicera värde och nytta internt och externt är helt avgörande för våra intressenters värdeutveckling. Du vill accelerera detta genom en mer omfattande kommunikation med våra intressenter. Är du den vi söker? Skicka din ansökan senast den 8 november.

 43. Byggmaterial annonserat

  HBV har annonserat upphandlingen av Byggmaterial 18-123. Upphandlingen avser ramavtal byggmaterial för HBVs medlemmar och övriga påanmälda avropsberättigade. Ramavtalet kommer att vara uppdelat i Sveriges 21 län där varje län utvärderas, tilldelas och rangordnas var för sig. Avtalsstart planeras till 2018-03-01 med en avtalstid på två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar på maximalt två år. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

 44. Medlemsträff om eltekniksmarta lösningar

  Sätt ljus på otryggheten! Få tips om hur du skapar en tryggare miljö med rätt belysning, både inomhus och utomhus. Laddad för framtiden! Sveriges laddinfrastruktur utvecklas i snabb takt. På denna träff får du kunskap om hur du laddar elbilar på rätt sätt. HBV, allmännyttans inköpsfunktion, tillsammans med avtalsleverantören Rexel Sverige AB hjälper dig att säkerställa den offentliga affären enligt LOU.

 45. Rapport från Upphandlingsdagen

  Årets Upphandlingsdag hölls den 19 oktober på World Trade Center i Stockholm. Totalt deltog 90 personer från 26 medlemsbolag, sju avtalsleverantörer, inbjudna gästföreläsare och HBVs egen personal. Det var en lärorik dag med inspirerande föreläsningar och tid att nätverka med kollegor i branschen. Stort tack till alla som deltog!

 46. Rör ute på remissrunda

  Vår kommande ramavtalsupphandling Rörmaterial 18-104 är för tillfället ute för remissrunda. Vill ni vara med och påverkar slutresultatet, gå in och läs samt kom med förbättringsförslag.

  Sista datum för att uttala sig är 2017-10-26.

 47. IMD annonserat

  HBV har annonserat upphandlingen av IMD-produkter 17-145. Upphandlingen kommer att vara rangordnad och omfatta IMD-produkter samt tillhörande tjänster för användning till mätning och debitering av varmvatten och mätning av rumstemperatur samt därtill hörande kringprodukter. Sista anbudsdag är 2017-11-16. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 48. Tvättstugeutrustning 17-102 förlängs

  HBV förlänger ramavtalet gällande Tvättstugeutrustning 17-102 Del B Service och installation till och med 2018-12-31. Avtalet omfattar tvättstugeutrustning med eller utan installation. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 49. Möbler och heminredning annonserat

  HBV har annonserat upphandlingen av Möbler och heminredning 17-135. Upphandlingen kommer att vara rangordnad och omfatta exempelvis sängar och madrasser, soffor, bord, stolar, lampor och mattor för hemlika miljöer. Sista anbudsdag är 2017-10-31. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 50. Ventilationskomponenter förlängs

  HBV förlänger ramavtalet gällande Ventilationskomponenter till 2018-03-31. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 51. Styr- och reglerutrustning 14-118 förlängs

  HBV förlänger ramavtalet gällande Styr- och Reglerutrustning 14-118 till och med 2017-12-31. Ramavtalet omfattar produkter och tjänster för styr och reglering av inomhusklimat. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 52. Ökad medlemsnytta

  Vi märker av effekten av att ha ett mer effektivt system vilket gynnar er medlemmar på fler än ett sätt. Ni kommer få möjlighet att kunna se vad som beställs på artikelnivå och våra upphandlare kommer kunna få fram ett ännu säkrare underlag till kommande upphandlingar. Ni får även en bättre översikt på fakturorna från oss i och med att ni alltid får med leverantörsfakturan som en bilaga och alltså kan se beställningsunderlaget.

 53. Pappersfakturor ett tag framöver

  På grund av vissa driftproblem vid implementeringen av vårt nya affärssystem, har vi varit tvungna att skicka ut ett antal pappersfakturor via vanlig post. Vissa av dessa fakturor kan ha kortare betalningstid än vad ni är vana vid. Vi beklagar detta och hoppas på överseende och att ni har möjlighet att betala dessa i tid trots detta.

 54. Nytt röravtal efter årsskiftet

  Nu har Högsta Förvaltningsdomstolens beslut kommit i upphandlingen av Rörmaterial 16-104. Domstolen valde tyvärr att inte ge prövningstillstånd angående den dom som Kammarrätten i Stockholm meddelat.

 55. FAQ fakturering

  Har du frågor eller funderingar gällande efaktura och/eller fakturering? Titta gärna på vår sida FAQ fakturering där de vanligaste frågorna med svar finns.

  Vanliga frågor:
  Varför får vi fakturor på papper?
  Varför får vi ibland fakturor som PDF och ibland som efaktura?
  Vi har fått en faktura till fel bolag, hur gör vi?
  Varför får vi två fakturor?
  Varför saknas vår referens på fakturan?
  Vad måste jag uppge vid beställning? etc

 56. Välkommen till Upphandlingsdagen!

  Dagen vänder sig till dig som ansvarar för eller dagligen arbetar med inköps- och upphandlingsfrågor på våra medlemsbolag i hela landet. Möt våra intressanta gästföreläsare som informerar om viktig och aktuell information inom upphandlingsområdet. Säkra din plats och anmäl dig redan idag!

 57. Nytt nummer av HBV-magasinet

  Nu har tredje numret av HBV-magasinet för 2017 kommit. Där hittar du aktuell information om våra avtal och pågående upphandlingar.

 58. Fakturaflödet igång

  HBVs fakturaflöde är nu flyttat till det nya affärssystemet och kundfakturor har återigen börjat att skickas ut.

  Vissa brister har identifierats och dessa åtgärdas löpande.

  Var gärna extra uppmärksamma på våra fakturor ett tag framöver då vi har upptäckt vissa problem med exempelvis öresavrundning samt felaktiga rabatter.
  Med anledning av ett distributionsproblem vid överflytten av vårt fakturaflöde har vi tvingats skriva ut fakturor i pappersformat och skicka dessa till er. Då dessa fakturor ställdes ut för en tid sedan är betalningstiden något kortare än de vanliga 30 dagarna. Felet som låg till grund för det är åtgärdat och ska inte uppkomma igen. Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende med detta under en övergångsperiod.

  -----------------------------------
  Texten uppdateras löpande om vi upptäcker fler felaktigheter.

 59. Saknar du fakturor?

  HBV håller för närvarande på att flytta över fakturaflödet till det nya affärssystemet. Med anledning av detta har inga fakturor skickats de senaste dagarna.

  Flödet kommer inom kort slås på igen och kundfakturorna kommer återigen börja skickas.

  Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende under denna korta period.

 60. Rättsprocessen är äntligen över!

  HBV har vunnit överprövningen av Avfallshanteringsprodukter 17-113, anbudsområde A-F. HBV vann målet i Förvaltningsrätten men leverantören som förlorade valde att överklaga till Kammarrätten. I början av september kom positivt besked från Kammarrätten om att de inte beviljar leverantören prövningstillstånd. Ramavtalen inom avtalsområde A–F börjar därför gälla 2017-09-15.

 61. Nu trycker vi på knappen!

  HBV kommer under september månad byta affärssystem. Vårt nuvarande system implementerades tidigt 1990-tal och den tekniska miljön håller nu på att fasas ut av IBM vilket innebär att vi måste byta system. Det nya systemet heter Visma Business. Den nya lösningen kommer i förlängningen ge oss en utökad möjlighet att priskontrollera fakturorna samt tillhandahålla mer detaljerad statistik till medlemsbolagen och våra kunder.

 62. Förlängt avtal Elfordon

  HBV har valt att förlänga avtalet gällande Elfordon 14-127 till och med 2018-01-31. Ramavtalen omfattar leverans av elfordon samt elfordon med hybridteknik, anpassade i första hand som arbetsfordon att använda till och från samt inom bostadsområden och parker.

 63. Nytt avtal Biogas

  HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Biogas 17-146. Avtalet är begränsat till de medlemsbolag som anmält sig till att vara avropsberättigade. Avtalet består av två anbudsområden och har en antagen leverantör. Avtalstiden gäller från och med 2017-10-01 kl. 06.00 till och med 2019-10-01 kl. 06.00 med möjlighet till förlängningar där den sammanlagda avtalstiden maximalt kan bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 64. Kunskapsdag LOU i Malmö

  Säkra din plats och anmäl dig redan idag till HBVs träff i Malmö den 19 september där vi fördjupar oss i den nya lagen om offentlig upphandling och dess för- och nackdelar. Per-Ola Bergqvist från Foyen Advokatfirma kommer att reda ut begreppen kring regeln om "eller likvärdig" och dess tillämpning i rättspraxis. Ann-Heléne Klasson, upphandlare på Halmstads Fastighets AB kommer att berätta om sina utmaningar med den nya lagstiftningen och representant från Advokatfirman Kahn Pedersen talar om avtalsfrågor i offentlig upphandling.

 65. Skaala i konkurs

  Skaala Fönster och Dörrar AB har idag fredagen den 25 augusti 2017 informerat HBV om att de har lämnat in en konkursansökan till Tingsrätten. För ytterligare frågor kontakta ansvarig upphandlare, Stefan Fredlund.

 66. Välkommen tillbaka Jonas!

  Jonas Löfgren, tidigare anställd på HBV 2015-2016, har glädjande nog valt att komma tillbaka och började den 14 augusti som upphandlingskonsult. Jonas har stor erfarenhet av LOU och har arbetat som upphandlare sedan 2011. Han kommer närmast från Solna stad som entreprenadupphandlare.

 67. Ny medarbetare

  Ville Gruner började den 7 augusti som ny upphandlingskonsult. Ville kommer närmast från inköpscentralen Sinfra (f.d. Värmek) där han i fyra år arbetat med offentlig upphandling inom energibranschen. I grunden är han byggingenjör med inriktning på energi och energieffektivisering inom fastigheter. En stark kraft för värdetillväxt hos HBVs alla medlemsbolag! Välkommen Ville!

 68. Rättsprocess gällande Avfallshanteringsprodukter fortsätter

  Överprövningen av Avfallshanteringsprodukter 17-113 anbudsområden A-F pågår fortfarande. HBV vann överprövningen i Förvaltningsrätten. De ansåg att HBV gjort en korrekt bedömning som uteslöt den anbudslämnande leverantör som inte inkommit med en korrekt sanningsförsäkran.

 69. Ny upphandling Elkraft 18-134-2

  HBV kommer att göra en ny upphandling av elkraft för de medlemsbolag som missade att anmäla sig till årets upphandling som annonserades under maj månad. Tidigaste leveransstart är 1 januari 2018. Önskar ni delta i upphandlingen ska anmälan vara HBV tillhanda senast 6 september. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 70. HBV söker prejudicerande dom

  HBV har beslutat att skicka in ett överklagande till Högsta Förvaltningsdomstolen gällande upphandlingen av Rörmaterial 16-104. Detta eftersom att HBV, enligt Kammarrätten i Stockholm, inte hade rätt att använda sig av hänvisningar till RSK-nummer i den aktuella upphandlingen.

 71. Ny upphandling av Styr- och reglerutrustning 17-118

  HBV har påbörjat en ny upphandling av Styr- och reglerutrustning 17-118. Upphandlingen kommer att omfatta både varor och tjänster. Varor som kommer att ingå är: webb-DUCar, temperaturgivare, prognosmottagare, motordrivna ställdon till schuntventiler etc.

 72. Biogas 17-146 annonserad

  HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen gällande Biogas 17-146. Upphandlingen avser leverans av biogas till angivna leveransområden för föranmälda bolag/myndigheter. Sista anbudsdag är 2017-08-14. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 73. HBV-magasinet juni 2017

  Nu har andra numret av HBV-magasinet för 2017 kommit. Där hittar du aktuell information om våra avtal och pågående upphandlingar.

 74. Möbler och heminredning

  HBV har påbörjat upphandlingen av ett nytt ramavtalsområde, Möbler och heminredning 17-135. Upphandlingen kommer att vara rangordnad och omfatta exempelvis sängar och madrasser, soffor, bord, stolar, lampor och mattor för hemlika miljöer.

 75. Dyrare vitvaror med ny kemikalieskatt

  Riksdagen har beslutat att införa en kemikalieskatt från och med den 1 juli 2017 på produkter som innehåller skadliga flamskyddsmedel. I praktiken innebär det att vitvaror som väger 40 kilo eller mer blir 320 kronor dyrare exklusive moms, det vill säga 400 kronor dyrare totalt.

 76. Annonsering Elkraft 18-134

  HBV har annonserat upphandlingen av Elkraft 18-134. Upphandlingen avser elkraft för föranmälda bolag/myndigheter. Sista anbudsdag är 2017-07-05. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 77. Förlängt avtal Eldningsolja och diesel 14-139

  HBV har valt att förlänga avtalet gällande Eldningsolja och diesel 14-139 till och med 2018-05-31. Avtalet är rikstäckande och OKQ8 är antagen som enda leverantör. Avtalet kan ej förlängas ytterligare. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 78. Ny upphandling av IMD produkter och tjänster 17-145

  HBV påbörjar ny upphandling av IMD produkter och tjänster 17-145. Upphandlingen kommer att vara rikstäckande och omfattar vattenmätare, elmätare, värmemängdsmätare, temperaturgivare, insamlingsenheter samt centralt system för mätinsamling som webbtjänst.

 79. Ny upphandling av Biogas 17-146

  HBV påbörjar arbetet med en ny upphandling av Biogas 17-146. Upphandlingen kommer att omfatta leverans av gas till de städer där gasnätet är i bruk. Ramavtalet kommer att vara uppdelat i två ramavtalsområden, där man antingen kan köpa enbart biogas eller en blandning av biogas och naturgas.

 80. Ny chef Administrativa avdelningen

  Maria Moniér Melin är sedan den 15 maj ny administrativ chef på HBV. Maria kommer närmast från en tjänst som tf VD på ett shared service företag i Stockholm. Hon har även arbetat som ekonomichef, verksamhetsutvecklare och business controller i tidigare anställningar.

 81. Välkommen till medlemsträffar

  Tillsammans med vår avtalsleverantör Electrolux kommer vi att presentera avtalen inom vitvaror, storköks- och tvättstugeutrustning. Deltagarna kommer att få ta del av produktnyheter, energispartips och andra fördelar med Electrolux som avtalsleverantör.

 82. Rapport från stämman 2017

  Ett HBV i stark medvind och förnyelse stod i fokus på årets HBV-stämma på Clarion Hotel Post i ett soligt och vackert Göteborg den 4 maj. Tack till alla som deltog! Vi var totalt 59 personer från 25 medlemsbolag.

 83. Ny medlem Strängnäs Fastighets AB

  Vi hälsar Strängnäs Fastighets AB välkommen som ny medlem! Totalt är vi nu 332 medlemmar.

 84. Årsredovisning 2016

  HBV presenterar sin årsredovisning för 2016.

 85. Välkommen till stämman!

  Vi hälsar våra medlemmar välkomna till årets föreningsstämma i Göteborg den 4-5 maj. Vår nye VD Johan Almesjö kommer att finnas på plats och berätta om sina tankar och idéer om hur HBV kan vara verktyget som stärker den goda offentliga affären och på så vis bidrar till ökad medlemsnytta. Det kommer även att informeras om verksamhetsåret samt val till styrelse och andra förtroendeposter.

 86. Ny upphandling Elkraft 18-134

  Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling för Elkraft 18-134 som annonseras under maj månad. Tidigaste leveransstart är 1 januari 2018. Önskar ni delta i upphandlingen ska anmälan vara HBV tillhanda senast 28 april 2017. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 87. Nytt avtal Balkonginglasning 17-155

  HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Balkonginglasning 17-155. Det nya avtalet gäller från och med 2017-05-15 till och med 2019-05-14. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra (4) år. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

 88. Nytt avtal Avfallshanteringsprodukter 17-113 avtalsområde G-J

  HBV har delvis slutfört ramavtalsupphandlingen av Avfallshanteringsprodukter 17-113, avtalsområde G-J. Anbudsområdena A-F är tyvärr föremål för överprövning. Det nya avtalet, avtalsområde G-J gäller från och med 2017-04-11 till och med 2019-04-10. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

 89. Brandskydd 15-120 förlängs

  Ramavtalet avseende Brandskydd 15-120 förlängs och gäller till och med 2018-09-30 med möjlighet till ytterligare ett års förlängning. Ansvarig upphandlare är Lasse Lundmark.

 90. Nytt avtal Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140

  HBV har nu slutfört ramavtalsupphandlingen av Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140. Det nya avtalet gäller från och med 2017-04-01 till och med 2019-03-31. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra (4) år. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 91. Kakel och Klinker i ny upphandling

  HBVs ramavtal Kakel och Klinker 14-156 utgår efter avtalstidens slut 2017-05-31. Produkter som avropats via detta avtal kommer att ingå i den nya upphandlingen av Byggmaterial 17-123 med planerad avtalsstart 2018-03-01. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

 92. HBV slutar med pappersfakturor

  HBV kommer under våren 2017 att byta affärssystem. Det nya systemet kommer ge oss en mer modern och effektiv fakturahantering. I och med detta byte och HBVs ständiga strävan efter minskad miljöpåverkan kommer vi att upphöra att skicka fakturor i pappersformat. Fakturorna kommer istället att skickas till våra kunder som Svefaktura alternativt som bifogad pdf-fil via epost.

 93. Prövningstillstånd beviljat Rörmaterial 16-104

  HBV förlorade upphandlingen av Rörmaterial 16-104 i Förvaltningsrätten. De menade att det inte var tillåtet att hänvisa till RSK-nummer såsom man hade gjort i upphandlingen och att upphandlingen därför måste göras om.

 94. HBV-magasinet mars 2017

  Nu har första numret av HBV-magasinet för 2017 kommit. Där hittar du aktuell information om våra avtal och pågående upphandlingar.

 95. Rekrytering Administrativ chef

  Nu söker vi en ny Administrativ chef till Allmännyttans inköpscentral. Placering är på huvudkontoret i Stockholm. I nära samarbete med VD och ledningsgruppen arbetar du med att utveckla företaget och dess resultat, ansvarar för företagets budget samt är strategiskt stöd till VD. I denna rekrytering samarbetar vi med företaget People360 AB.

 96. Ny upphandling av Byggmaterial 17-123

  HBV kommer inom kort påbörja upphandlingen av ramavtal gällande Byggmaterial 17-123. Avtalet kommer att omfatta byggmaterial, inredning, trävaror, träskivor, rumskomplettering, redskap/verktyg, gipsskivor, fästdon, beslag och golvmaterial. Avtalet kommer att vara regionsindelat och rangordnat upp till 100.000 kronor, därefter gäller förnyad konkurrensutsättning. Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling.

 97. Vinnarna i HBVs tävling på Juroday

  De lyckliga vinnarna i HBVs tävling på Juroday blev Charlotte Jonasson och Rebecka Andraey! De vinner varsin biljett till den avslutande banketten under kvällen. Tävlingen bestod av att svara på frågan hur många miljoner HBVs avtal gällande Vitvaror omsatte år 2016.

 98. Balkongrenovering 17-157 annonserad

  HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen gällande Balkongrenovering 17-157.
  Sista anbudsdag är 2017-04-10. Planerad avtalsstart är 2017-05-15. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

 99. Styr- och Reglerutrustning förlängs

  HBV förlänger ramavtalet gällande Styr- och Reglerutrustning 14-118 till och med 2017-09-30. Ramavtalet omfattar produkter och tjänster för styr och reglering av inomhusklimat. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 100. Balkonginglasning 17-155 annonserad

  HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen gällande Balkonginglasningar 17-155.
  Sista anbudsdag är 2017-03-20. Planerad avtalsstart är 2017-05-15. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

Uppdaterad 06 februari 2018