Välkommen till stämman!


Den 28 maj 2015 är det dags för HBVs föreningsstämma på Quality Hotel Globe, Stockholm. Tema för årets stämma är Social upphandling – en god affär. Vi får lyssna till en spännande föreläsning om vad social upphandling innebär ur ekonomiska, juridiska och praktiska aspekter och ta del av uppmärksammade framgångsexempel inom området.

Föreläsare är Anna Nordén, inköpschef på Familjebostäder i Göteborg och Mohamed Hama Ali, jurist på Gärde Wesslau. De är båda engagerade och eftertraktade talare i frågor som berör sociala hänsyn vid offentlig upphandling och talar tillsammans under Almedalsveckan. Dagen inleds med lunch. Efter stämman serveras fördrink och snittar till musikunderhållning på vårt nya kontor vid Globen. Därefter intar vi middag på hotellet.  Logi finns reserverat till självkostnadspris på Quality Hotel Globe och bokas via HBV vid anmälan.  Anmälan: therese.borg@hbv.se

Läs mer

Nya upphandlingar på gång


Nu påbörjar HBV upphandlingar gällande fönster, järnhandelsvaror, fastighetsförnödenheter och brandskydd. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling.

Läs mer om upphandlingarna här>>

Läs mer

Årsredovisning 2014


Nu finns HBVs årsredovisning för 2014 tillgänglig. Kontakta oss om d

Kontakta oss om du önskar få årsredovisningen i pappersformat.

Läs mer

Nya avtal för Elmaterial och belysning klara


HBV har slutfört upphandlingen av Elmaterial och belysning 15-103 och de nya avtalen gäller från 1 maj 2015. 

Antagna leverantörer i rangordning är: 1. Rexel Sverige AB (Selga och Storel) 2. Elektroskandia Sverige AB 3. Ahlsell Sverige AB Förnyad konkurrensutsättning gäller vid köp av 300 000 kronor.  Avtalet omfattar leverans av exempelvis kabel, belysningsarmaturer, ljuskällor, strömbrytare, eluttag, installationsmaterial, förläggningsutrustning, datanätsmaterial, centraler, motorvärmare, laddstolpar, elvärme och solceller.  Avtalstiden är 2015-05-01– 2017-04-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra (4) år. De nya avtalen innebär en prissänkning med cirka nio procent jämfört med tidigare avtalsperiod. Föreskrifter gällande garantitiden på fem år finns tydligare dokumenterad för att utesluta missförstånd. I upphandlingen har vi ställt krav på att leverantören ska kunna erbjuda våra medlemmar kostnadsfri belysningsinventering och därigenom kunna föreslå nya förbättrade lösningar. Leverantören ska även kostnadsfritt erbjuda enklare utbildning (för icke elektriker) inom Ljuskällor och Belysningsarmaturer samt vara behjälplig vid upprättande av anpassade beställningslistor i webbshop. 

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar, förutsatt att man inte anmäler något annat.

Under 2015-2016 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Rickard Andersson .

Läs mer