Sex dagar kvar till stämman!


Den 28 maj 2015 är det dags för HBVs föreningsstämma på Quality Hotel Globe, Stockholm. Tema för årets stämma är Social upphandling – en god affär. Vi får lyssna till en spännande föreläsning om vad social upphandling innebär ur ekonomiska, juridiska och praktiska aspekter och ta del av uppmärksammade framgångsexempel inom området.

Föreläsare är Anna Nordén, inköpschef på Familjebostäder i Göteborg och Mohamed Hama Ali, jurist på Gärde Wesslau. De är båda engagerade och eftertraktade talare i frågor som berör sociala hänsyn vid offentlig upphandling och talar tillsammans under Almedalsveckan. Dagen inleds med lunch. Efter stämman serveras fördrink och snittar till musikunderhållning på vårt nya kontor vid Globen. Därefter intar vi middag på hotellet.  Logi finns reserverat till självkostnadspris på Quality Hotel Globe och bokas via HBV vid anmälan.  Anmälan: therese.borg@hbv.se

Läs mer

Avtalet Rörmaterial och Fastighets-förnödenheter förlängs


HBV har förlängt avtalen gällande Rörmaterial och Fastighetsförnödenheter 12-104 för att gälla till och med 2015-12-31 med möjlighet att säga upp avtalet inom 30 dagar. Den pågående nya upphandlingen av Rörmaterial som tilldelats i rangordning 1. Ahlsell, 2. Dahl och 3. Onninen, har överprövats och HBV har valt att förlänga befintliga avtal under den pågående överprövningsprocessen. 

Läs mer

HBV upphandlar Köksförnyelse och Inredningssnickerier


Inom kort kommer HBV att annonsera upphandling av ramavtal gällande Köksförnyelse och Inredningssnickerier.

Omfattning nuvarande ramavtal Nuvarande ramavtal gällande Köksförnyelse med montage omfattar montering av nya köksskåpsluckor, projektuppdrag, bänkskivor, lådhurtsar, garderober m.m. Nuvarande ramavtal gällande Inredningssnickerier omfattar leverans av kökssnickerier, garderober, städskåp och köksskåpsluckor. Omfattning kommande ramavtal Kommande ramavtalet Köksförnyelse avser köksskåpsluckor, kökssnickerier, garderober, projektuppdrag m.fl. produkter med eller utan montage. Nya ramavtalet planeras att innehålla båda nuvarande avtalen, enligt ovan; Köksförnyelse med montage och Inredningssnickerier. Avtalstid Avtalsstart planeras till 2015-11-01 med en avtalstid på två år samt möjlighet till en eller flera förlängningar, totalt på maximalt två år. Inget behov? Vill ni fortsätta att vara avropsberättigade, det vill säga kunna avropa från detta ramavtal, behöver ni som HBV-medlem inte anmäla detta. Däremot behöver ni avanmäla er senast 2015-06-04 via epost avanmalningar@hbv.se om ni inte vill utnyttja ramavtalet. Här kan du läsa mer om avanmälan och planerade upphandlingar>> .

Läs mer

Medlems-undersökning pågår


På HBV har vi ambitionen att vara medlemsbolagens förstahandsval vid upphandling av produkter, varor och tjänster. För att på bästa sätt kunna tillgodose ditt företags behov, krav och önskemål utför vi även i år en medlemsundersökning med hjälp av undersökningsföretaget Markör. 

Undersökningen genomförs genom telefonintervjuer av beslutsfattare och påverkare inom inköp hos medlemsbolagen under vecka 19-23. Resultatet kommer att utgöra en grund för vårt fortsatta strategiarbete.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar, förutsatt att man inte anmäler något annat.

Under 2015-2016 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Rickard Andersson .

Läs mer