Frågor och svar om vitvaror


Med anledning av de många frågor vi har tagit emot har vi nu sammanställt de vanligaste. Vi förhandlar just nu med samtliga befintliga vitvaruleverantörer i syfte att möjliggöra att ett tillfälligt (interimistiskt) avtal finns för första kvartalet 2016. Vid frågor, kontakta ansvarig upphandlare Martina Everskog.

Kan HBV hjälpa medlemsbolagen med avtal fram tills överprövningen är avslutad? Förhandling pågår för att förbereda det fall att vi står avtalslösa efter årsskiftet. HBV förhandlar just nu med samtliga befintliga vitvaruleverantörer i syfte att möjliggöra att ett tillfälligt (interimistiskt) avtal finns för första kvartalet 2016. Detta kan användas av de medlemsbolag som önskar. Detaljer kommer att presenteras löpande på avtalssidorna (kräver inloggning). För vilken period under 2016 kan bostadsbolagen avropa vitvaror? HBV rekommenderar att avrop på befintliga HBV-avtal görs innan årsskiftet för leverans under kvartal 1 2016 avseende löpande utbyten. Gäller pris vid avropstillfälle eller vid leverans? Pris vid avropstillfället. Beställning som bekräftas av ett ordererkännande ses som ett avtal om priset, om inget annat framgår, oavsett när leverans sker. Förväntas installatören hålla ett lager för de produkter som bostadsbolaget avropar på HBV-avtalet? I HBV-avtalet del C framgår att installatören ska, i samråd med enskild beställare, efter meddelande om att man kommer att köpa installationerna, hålla ett mindre lager, avropat från HBV-avtal, av frekventa produkter bestående av minst tre (3) spisar och två (2) kylskåp, två (2) frysar och tre (3) kyl/frysar. Beställaren åtar sig att vid uppdragets slut köpa dessa produkter av leverantören. Ersättning för att hålla lager erhålls ej. Kan bostadsbolaget i efterhand avbeställa eller återsända produkter som de inte avser installera? Nej. Hur gör vi om vi behöver avropa mer produkter under perioden vi är avtalslösa? Direktupphandling kan ske under första kvartalet 2016. Vi rekommenderar dock att inte alltför omfattande avrop ska ske under denna tidsperiod. Avrop ska endast avse att täcka behov för aktuell period. Vad gäller för pris vid ovanstående avrop? Det pris som leverantören anger. Kan jag köpa varor via installatör på HBV-avtal del C? Avrop på HBV-avtal del C berör enbart installation, inte köp av varor.

Läs mer

HBV rekryterar projektkoordinator FKU


Vi söker för rekrytering till HBV en projektkoordinator inom förnyade konkurrensutsättningar. Tjänsten innebär att HBV tar hand om och kvalitetssäkrar själva avropsförfarandet. Arbetstid: heltid, tillsvidare. Varaktighet: start januari 2016. Kontaktperson: Ann Nilsson, rekryterare, Placera personal tel 08-586 22 708.

Arbetsuppgifter Att låta HBV hjälpa till vid förnyad konkurrensutsättning är ett enkelt sätt för medlemmar att spara arbetstid och pengar.  En förnyad konkurrensutsättning kan liknas vid en "miniupphandling", dvs samma regler och principer gäller för förfrågan, anbudslämning, utvärdering och tilldelning. Förfarandet är enklare och snabbare då det endast är ramavtalsleverantörerna som lämnar anbud vid förnyad konkurrensutsättning. I rollen som projektkoordinator har du bland annat följande arbetsuppgifter: Planera och administrera förfrågningar från HBVs medlemsbolag om förnyad konkurrensutsättning Kartlägga medlemsbolagens behov och inhämta faktaunderlag Leda och koordinera arbetet i projektet  Upprätta och förankra tidplaner och säkerställa att de hålls Samordna intressenter i varje projekt (medlem, leverantör, regionansvarig, ramavtalsansvarig upphandlare) Dokumentera processerna, göra analyser och dra slutsatser för varje projekt samt presentera resultat för medlemsbolaget Kontinuerligt förenkla processer och upprätta mallar för arbetet samt återkoppla relevant information till avtalsansvarig Informera och utbilda i förnyad konkurrensutsättning bl.a för att underlätta för de medlemsbolag som själva önskar genomföra förnyad konkurrensutsättning på HBV-avtal Delta i delmoment i upphandling av HBV-avtal där förnyad konkurrensutsättning ingår. Kvalifikationer För att passa för tjänsten som projektkoordinator inom förnyad konkurrensutsättning ser vi att du har följande bakgrund: Eftergymnasial utbildning inom inköp eller motsvarade erfarenhet Minst 3-5 års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom inköp/upphandling Grundläggande kunskaper i LOU och entreprenadjuridik Erfarenhet av upphandlingsverktyg, med fördel Tendsign Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, gäller såväl svenska som engelska Administrativt skicklig och en avancerad användare av framförallt Excel men även Word Du är en självgående person med intresse och fallenhet för att samarbeta och kommunicera med många intressenter parallellt. Tjänsten innefattar både en analytisk, pedagogisk och drivande roll. Din utmaning är att förstå medlemmens behov, hämta in nödvändigt underlag samt därefter att leda och samordna i projektet. För att lyckas i din roll är det av stor vikt att du är lättlärd, utåtriktad och social samtidigt som du är en strukturerad och noggrann utförare. En god kommunikativ förmåga i tal och skrift och ett pedagogiskt förhållningssätt underlättar arbetet i dina kontakter såväl externt som internt. Att arbeta på HBV Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på HBV. Därför erbjuder vi dig bland annat friskvårdsbidrag, företagshälsovård och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Placering Tjänsten är placerad på huvudkontoret vid Globen, söder om Stockholm i nyrenoverade och ljusa lokaler. Här arbetar ca 30 engagerade personer varav 15 personer på upphandlingsavdelningen. Läs gärna mer om oss och vår verksamhet www.hbv.se Varmt välkommen med din ansökan redan idag!  Urval och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Arbetstid: h eltid, tillsvidare Varaktighet: start januari 2016 Kontaktperson: Ann Nilsson, rekryterare, Placera personal 08-586 22 708

Läs mer

Ny upphandlingschef


Ola Kroon börjar som upphandlingschef den 1 februari 2016. Han har i snart sju år arbetat som inköpschef på Ersta diakoni där han byggde upp hela verksamheten. Dessförinnan var han inköpschef på Praktikertjänst i tio år. Han är även engagerad i Silf (Sveriges inköps- och logistikförbund) där han sitter i både regional och central styrelse.

Läs mer

Städprodukter och mjukpapper 16-108 annonserad


Ramavtalsupphandlingen gällande Städprodukter och mjukpapper 16-108 är nu annonserad. Sista anbudsdag är 2015-12-14. Ansvarig upphandlare är Anna Söderholm.

Kommuner, kommunala bolag och förbund kan fortfarande anmäla sig till upphandingen. En förutsättning för anmälan är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlem hos HBV. Sista anmälningsdag är 2015-12-04. Anmälningsblankett hittar du här>> I denna upphandling behöver inte den uppskattade volyment fyllas i.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar, förutsatt att man inte anmäler något annat.

Under 2015-2016 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs tf. upphandlingschef Åsa Sundqvist Olsson .

Läs mer