HBV söker ny upphandlingschef


Som Upphandlingschef ansvarar du för personal- och arbetsledning av enhetens ca 15 medarbetare och du är en viktig del i HBVs ledning där du bidrar till organisationens strategiska ledningsgruppsarbete. Du ansvarar för att samordna och leda arbetat med att upphandla HBV-avtal samt för att strategiskt och långsiktigt utveckla HBV-avtalen utifrån medlemsbolagens behov.

Upphandling med fokus på ledarskap HBV är inköpscentral åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med 180 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemsbolag att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. Allt fler företag inser vikten av att satsa på ett bra inköpsarbete men också att prioritera sina  inköpsresurser där de gör störst effekt. Det primära målet är att få bättre kommersiella villkor men även att rationalisera den egna inköpsverksamheten. För att på bästa sätt bemöta marknadsutvecklingen satsar HBV på att vara det naturliga kunskapsnavet och självklara förstahandsvalet för inköp och upphandling inom fastighetsrelaterade produkter och tjänster. Med siktet på detta söker vi nu en Upphandlingschef som kommer att leda Upphandlingsenheten inom HBV. Enheten ansvarar för upphandling av HBV-avtal, konsultverksamheten och HBVs övriga tjänsteutbud. Som Upphandlingschef ansvarar du för personal- och arbetsledning av enhetens ca 15 medarbetare och du är en viktig del i HBVs ledning där du bidrar till organisationens strategiska ledningsgruppsarbete. Du ansvarar för att samordna och leda arbetat med att upphandla HBV-avtal samt för att strategiskt och långsiktigt utveckla HBV-avtalen utifrån medlemsbolagens behov. Du arbetar för att utveckla, upprätthålla och följa upp verksamhetssystem avseende upphandlings- och avtalsprocessen av HBV-avtal och du ansvarar för omvärldsbevakning av det rättsliga området som styr upphandlingsverksamheten.  Du är också ledningens representant för HBVs miljöledningssystem och uppförandekod. Därutöver ansvarar du för att utveckla och upprätthålla HBVs tjänsteutbud samt dess verksamhetssystem och prissättningsmodell och du kommer också självständigt att genomföra egna konsultupphandlingsuppdrag. Vi söker dig som tycker att det är roligt att leda verksamhet och utveckla medarbetare med hög kompetens och kunskap. Du har dokumenterad ledarerfarenhet samt erfarenhet av upphandling och/eller inköp, gärna inom bygg- och/eller fastighetsbranschen. Du har, för området, relevant akademisk utbildning, såsom till exempel teknisk inriktning eller företagsekonomi. Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, via www.mercuriurval.se (Ref.nr SE- SE-09949) senast den 7 september. Frågor om tjänsten besvaras av Malin Blank, Mercuri Urval, malin.blank@mercuriurval.com , tel 08-50645023.

Läs mer

HBV upphandlar Elkraft 16-134


Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling för Elkraft (16-134). Vi kommer att annonsera upphandlingen under september 2015. Tidigaste leveransstart är 1 januari 2016. Önskar ni delta i upphandlingen ska anmälan vara HBV tillhanda senast 15 september 2015. HBV har engagerat energiexperten Magnus Kjellin som stöd i upphandlingen.

Fördelar Avtalet erbjuder följande fördelar: • Möjlighet till olika avtalsperioder • Flera modeller för prissättning av el • HBVs administrativa ersättning är låg 1,20 SEK per MWh (flera andra aktörer tar 2,5 SEK per MWh) • Kvalitetssäkring av leverantör i upphandling och under avtalsperiod • Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad • Samarbete med energiexpert Samarbete med energiexpert HBV har i denna upphandling engagerat Magnus Kjellin, en av de personerna i Sverige med störst praktisk och teoretisk kunskap om elinköp. Anmälan Anmälan senast 15 september 2015. För att öka möjligheterna för er att delta i denna upphandling, utan att formella beslutsgångar står i vägen, har vi utvecklat en särskild anmälningsrutin. Det innebär att ni kan anmäla er till upphandlingen med förbehåll att anmälan i efterhand godkänns internt hos er. HBV kommer i samband med annonseringen av upphandlingen att ange kundernas förväntade förbrukningsvolym. Det är därför av största vikt att ni i er anmälan anger volym med så stor noggrannhet som möjligt. Önskar ni delta i denna samordnade upphandling av Elkraft ber vi er fylla i bifogade anmälningsblankett och skicka till elkraft@hbv.se eller Elkraft 16-134 HBV Box 5199 121 18 Johanneshov Din anmälan måste vara HBV tillhanda senast den 15 september 2015. Kontakta oss Har ni frågor om upphandlingen är ni välkomna att skicka frågor till elkraft@hbv.se . Ni får svar inom en vecka. Ansvarig upphandlare är Jonas Löfgren, tel 08-556 765 09, epost jonas.lofgren@hbv.se .

Läs mer

HBV rekryterar affärschef - ny tjänst


HBV söker en Affärschef med uppdrag att leda Affärsenheten inom HBV. Enheten ansvarar för att arbeta strategiskt och långsiktigt med HBVs medlemsbolag i syfte att stärka kunskapen om HBVs ramavtal och tjänster och vilken affärsnytta medlemsbolagen kan dra av dessa men också att arbeta aktivt och kontinuerligt med att säkerställa att HBVs avtal och tjänster möter marknadsutvecklingen på bästa sätt.

HBV är inköpscentral åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med 180 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemsbolag att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. Affärsutveckling inom allmännyttans främsta inköpscentral. HBV befinner sig i ett spännande utvecklingsskede med fokus att ytterligare skapa medlemsnytta genom väl utvecklade och intressanta ramavtal samt ett anpassat utbud av övriga tjänster. För att lyckas med detta söker vi nu en Affärschef med uppdrag att leda Affärsenheten inom HBV. Enheten ansvarar för att arbeta strategiskt och långsiktigt med HBVs medlemsbolag i syfte att stärka kunskapen om HBVs ramavtal och tjänster och vilken affärsnytta medlemmarna kan dra av dessa men också att arbeta aktivt och kontinuerligt med att säkerställa att HBVs avtal och tjänster möter marknadsutvecklingen på bästa sätt. Som Affärschef ansvarar du för personal- och arbetsledning av enhetens ca fem medarbetare och du är en viktig del i HBVs ledning där du bidrar till organisationens strategiska ledningsgruppsarbete. Du arbetar för att HBVs medlemsbolag ska ha god kunskap om HBVs ramavtal, övriga tjänsteutbud och HBVs verksamhet generellt. Du leder arbetet med att genomföra medlemsbesök och affärsorienterade marknadsaktiviteter gentemot HBVs medlemsbolag. Du ansvarar vidare för att HBVs avtal och övriga tjänsteutbud utvecklas utifrån medlemsbolagens behov och omvärldens krav. Du identifierar och utvecklar nya affärsmöjligheter för medlemsbolagen med stöd av HBV-avtalen. Du ansvarar också för att utveckla samarbetet med befintliga HBV-leverantörer i syfte att berika utbytet för alla parter. Vi söker dig som har, för området, relevant akademisk utbildning såsom till exempel teknisk inriktning eller företagsekonomi. Du har erfarenhet av försäljning och marknadsföring och/eller inköp inom bygg- och/eller fastighetsbranschen. Du har dokumenterad ledarerfarenhet. Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV, via www.mercuriurval.se (Ref.nr SE- SE- 09940) senast den 7 september. Frågor om tjänsten besvaras av Malin Blank, Mercuri Urval, malin.blank@mercuriurval.com , tel 08-50645023.

Läs mer

HBV upphandlar Storköksutrustning


HBV inbjuder kommuner, kommunala bolag och förbund att anmäla sig till upphandlingen av Storköksutrustning 16-126. En förutsättning för anmälan är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlem hos HBV. Senast 2015-09-18 behöver vi din anmälan.

Omfattning HBV-avtalet Storköksutrustning kommer att omfatta storköksutrustning med och utan installation. Rangordning samt förnyad konkurrensutsättning kommer att tillämpas. Avtalstid Avtalsstart planeras till 2016-02-01 med en avtalstid på två år samt möjlighet till en eller flera förlängningar totalt på maximalt två år. Anmälan Om ni idag nyttjar dessa ramavtal eller önskar att nyttja dem framöver, behöver ni anmäla detta. Anmäl er genom att fylla i anmälningsblanketten (se bifogat dokument till höger) och skicka den per epost anmalningar@hbv.se senast 2015-09-18. Avanmälan Vill ni fortsätta att vara avropsberättigade, det vill säga kunna avropa från detta ramavtal, behöver ni som HBV-medlem inte anmäla detta. Däremot måste ni avanmäla er senast 2015-09-18 via epost avanmalningar@hbv.se  om ni inte vill utnyttja något av dessa ramavtal.  Kontakta oss Frågor om upphandlingen besvaras av ansvarig upphandlare Martina Everskog.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar, förutsatt att man inte anmäler något annat.

Under 2015-2016 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs tf. upphandlingschef Åsa Sundqvist Olsson .

Läs mer