Säkerhetsträff i Borås 24-25 november


Välkommen till två inspirerande dagar i Borås, där vi fokuserar på kunskap om att skapa trygga miljöer och säkra lösningar. Speciellt inbjudna experter föreläser inom området och dag 2 gör vi ett studiebesök på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Våra ramavtalsleverantörer inom de aktuella ramavtalsområdena finns på plats och visar sina produkter.

Du får goda möjligheter att träffa kollegor och utbyta erfarenheter, tankar och idéer. Träffen vänder sig till dig som arbetar i bostadsområden med fastighetsförvaltning, fastighetsteknik och säkerhet- och trygghetsfrågor. Läs mer om programmet här>> Anmäl dig redan idag till Therese Borg, tel 08-556 765 26, therese.borg@hbv.se .

Läs mer

HBV-träff i Upphandlingsjuridik


HBV inbjuder tillsammans med Foyen Advokatfirma till ett seminarium den 26 november i Malmö, där temat är upphandlingsjuridik. Du får lära dig hur man gör för att undvika överprövningar och hur man som upphandlande myndighet agerar vid en överprövning. Träffen kommer även innehålla paneldebatt med jurister och upphandlingsexperter.

Från HBV medverkar Åsa Sundqvist Olsson (VD), Lars Lönnblad (regionansvarig) och Jonas Löfgren (upphandlingskonsult). Medverkar gör även jurister från Foyen Advokatfirma; Per-Ola Bergqvist, Christoffer Löfquist och Per Vestman. Till panelen har vi även bjudit in bolagsjurist Karl-Henrik Persson från AB Kristianstadsbyggen som har en bakgrund inom EU-rätten och som sedan tidigare även är specialiserad inom konkurrensrätt och offentlig upphandling. Läs hela programmet här! Plats: Scandic hotell, Stortorget 15, Malmö Tid: 26 november kl 09.30-15.30 Säkra din plats redan idag genom att anmäla dig till Therese Borg, tel 08-556 765 26, therese.borg@hbv.se .  

Läs mer

Ny upphandling Park- och lekplatsutrustning


HBV inbjuder kommuner, kommunala bolag och förbund att anmäla sig till upphandlingen av Park- och lekplatsutrustning (nr 15-114). En förutsättning för anmälan är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlem hos HBV. Senast 2015-11-23 behöver vi din anmälan.

Omfattning HBV-avtalet kommer att omfatta parkutrustning och lekplatsutrustning. Rangordning samt förnyad konkurrensutsättning kommer att tillämpas. Avtalstid Avtalsstart planeras till 2016-04-01 med en avtalstid på två år samt möjlighet till en eller flera förlängningar totalt på maximalt två år. Anmälan Om ni idag nyttjar dessa ramavtal eller önskar att nyttja dem framöver, behöver ni anmäla detta. Anmäl er genom att fylla i anmälningsblanketten (se bifogat dokument till höger) och skicka den per epost anmalningar@hbv.se senast 2015-11-23. Avanmälan Vill ni fortsätta att vara avropsberättigade, det vill säga kunna avropa från detta ramavtal, behöver ni som HBV-medlem inte anmäla detta. Däremot måste ni avanmäla er senast 2015-11-23 via epost avanmalningar@hbv.se om ni inte vill utnyttja något av dessa ramavtal. Kontakta oss Välkommen med dina frågor om upphandlingen till ansvarig upphandlare Annelie Lundin.

Läs mer

Vägledande dom gällande anbudssekretess


I den nu pågående Rörmaterialupphandlingen har ett företag utan HBV-avtal önskat få se samtliga inlämnade anbud och nuvarande prislistor. För att skydda tredje man (exempelvis grossisters leverantörer och övriga kunder) har HBV tagit ett sekretessbeslut att inte lämna ut några prislistor.

Detta sekretessbeslut har nu prövats rättsligt av såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten. Domen fastslår att fem års sekretess från det datum då avtal tecknas ska gälla.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar, förutsatt att man inte anmäler något annat.

Under 2015-2016 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs tf. upphandlingschef Åsa Sundqvist Olsson .

Läs mer