Nytt ramavtal Storköksutrustning del B - Diskmaskiner


HBV har tecknat nytt ramavtal gällande Storköksutrustning del B - Diskmaskiner. Upphandlingen omfattar diskmaskiner med och utan installation. Avtalstiden gäller från och med 2016-02-01 till och med 2018-01-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra (4) år. Ansvarig upphandlare är Martina Everskog.

Följande leverantörer, i rangordning, kvalificerade sig och blev antagna i delområde B: 1. Electrolux Professional AB 2. Storköksgruppen Öst Svenska AB 3. STT Storkökstillverkarna AB 4. Miele AB Förnyad konkurrensutsättning gäller vid beställning över 1 miljon kronor. Delområde A - Storköksutrustning (exklusive diskmaskiner) med och utan installation är överprövad.  Förnyad konkurrensutsättning gäller vid beställning över 1 msek.

Läs mer

Ny upphandling av Badrumsmöbler


Ny ramavtalsupphandling av Badrumsmöbler (16-137) planeras under våren 2016. Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

HBV-avtalet Badrumsmöbler 16-137 kommer att omfatta badrumsmöbler för krävande miljöer. Fukttåliga möbler av högtrycklaminat eller plåt, exempelvis badrumsspegel i överskåp, tvättställskommod, tvättbänk, högt badrumsskåp samt strykskåp. Avtalsstart Planerad till 2016-06-01. Annonsering av upphandling Planerad till mars. Ansvarig upphandlare Mårten Kempe.

Läs mer

HBV inbjuder till Juridikträff i Göteborg


Böcker

Varmt välkommen till en träff gällande upphandlingsjuridik den 11 februari 2016 i Göteborg. Träffen kommer att behandla riktlinjer kring den nya LOU lagstiftningen, aktuella juridiska frågor, exempel på rättsfall, hur man undviker överprövningar, tolkningar av skall-krav och orena anbud och annat som berör upphandling. Säkra din plats genom att anmäla dig redan idag.

Plats: Idéum i Gårdsten, Kaneltorget 1, Angered, Göteborg Program 09.30-10.00  Registrering och frukost (mingel). 10.00-10.15  Inledning. HBV hälsar välkommen. 10.15-11.00  Den nya LOU lagstiftningen. Exempel på rättsfall, tolkningar av skall-krav och orena anbud. (Henrik Willqvist, Advokatfirman Lindahl) 11.00-11.15  Paus. 11.15-12.00  Fortsättning nya LOU, lagstiftningen. 12.00-13.00  Lunch. 13.00-13.30  Aktuellt från HBV. 13.30-14.30  Att tänka på inför utvärderingen - när annat än priset är viktigast. (Henrik Willqvist, Advokatfirman Lindahl)  14.30-15.00  Kaffepaus. 15.00-15.30  Paneldebatt. Vad skulle krävas av lagstiftaren för att komma till rätta med överprövningarna, går de att undvika? Hur ska man som upphandlande myndighet agera vid en överprövning? Varför används inte möjligheterna med olika upphandlingsförfaranden mer än vad de gör? 15.30-15.55  Frågestund. 15.55-16.00  Sammanfattning och avslut. Har du frågor om träffen, kontakta regionansvarige Gustav Lundin. Anmäl dig till Therese Borg senast 2016-02-05 via epost therese.borg@hbv.se eller via telefon 08-556 765 26. Pris per deltagare 650 kr exklusive moms. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 2016-02-05. Vid avbokning senare än en vecka före debiteras full avgift. (Träffen är endast avsedd för våra medlemsbolag)

Läs mer

Service- och installation av tvättstugeutrustning


HBV har tecknat ramavtal gällande Tvättstugeutrustning anbudsområde B som omfattar service- och installation av tvättstugeutrustning. Möjlighet att teckna fullserviceavtal finns. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig. Avtalstiden gäller från och med 2016-01-01 till och med 2017-12-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar.

Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.  Intresset för denna upphandling har varit stort och därmed så täcker HBV upp med ramavtal för stora delar av landet. 

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar, förutsatt att man inte anmäler något annat.

Under 2015-2016 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer