Vitvaror 15-101 Del C - installation


Tilldelning har nu gått ut för Vitvaror 15-101 Del C - installation. För del C beräknades tre leverantörer antas per geografiska områden listade i punkt 1.4.1 om möjligt (Stockholm, Skåne Sydväst, Skåne Nordväst, Skåne Mellersta, Skåne Sydöst och Skåne Nordöst och Göteborg). För del C gällande område Stockholm gjordes separat utvärdering och antagning för installation respektive service.

Område Stockholm Service: 1. Söderkyl AB 2. Elektroskandia Sverige AB 3. SAPS Facility Services Område Stockholm Installation: 1. Söderkyl AB 2. Köksmontage Gruppen AB 3. SAPS Facility Services AB Göteborg: 1. Bravida Sverige AB 2. AB Sävedalens Hem & Kök 3. Elektroskandia AB Skåne Sydväst: 1. Elektroskandia Sverige AB 2. EP Service AB Skåne Nordväst: 1. Elektroskandia Sverige AB 2. EP Service AB Skåne Nordöst: 1. Elektroskandia Sverige AB Skåne Sydöst: 1. Elektroskandia Sverige AB Skåne Mellersta: 1. Elektroskandia Sverige AB Övriga landet: 1. Elektroskandia Sverige AB   Avtalstid är 2015-01-01 – 2016-12-31 med möjlighet för HBV till ett års förlängning för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31. Därefter har HBV möjlighet till upp till ytterligare 12 månaders ytterligare förlängning och avtalet kan som längst löpa till 2018-12-31. För område Göteborg är avtalstiden 2015-02-01 – 2017-01-31 med möjlighet för HBV till ett års förlängning för perioden 2017-02-01 – 2018-01-31. Därefter har HBV möjlighet till upp till ytterligare 12 månaders ytterligare förlängning och avtalet kan som längst löpa till 2019-01-31. Ansvarig upphandlare är Martina Everskog.

Läs mer

HBV söker Controller med IT-kunskap


Tjänsten innebär en både analytisk och pedagogisk roll. Din utmaning är att ha ett övergripande ansvar kring befintliga och nya system samt se till att de berörda både innanför och utanför HBV nyttjar och har rätt kunskap i systemen. Placera Personal ansvarar för rekryteringen.

HBV befinner sig i ett stort förändringsarbete med flera systemimplementeringar. Som IT-controller arbetar du som systemägare och ansvarig kontaktyta gentemot IT-driftsleverantör. Ett vanligt inslag i arbetet är statistikhantering och agera stöd till både kunder, kollegor och leverantörer i de nya IT-systemen. Du agerar som förvaltningsansvarig gällande befintliga och nya system, tjänsten är dock främst fokuserad på utveckling. En viktig del i arbetet är också att ta fram underlag inför kommande systemupphandlingar. För rätt person finns mycket goda möjligheter till utveckling Läs hela annonsen här>>

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar, förutsatt att man inte anmäler något annat.

Under 2014-2015 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Rickard Andersson .

Läs mer

Vitvaror - alla delar


Upphandlingen av vitvaror har i del A överprövats och förlängd avtalsspärr gäller. För del B har avtalsspärren passerat utan överprövning och del C har tilldelning skett för alla områden utom Göteborg.

Del A Upphandlingen av vitvaror del A (leveranser av vitvaror exklusive fläktar) har överprövats och förlängd avtalsspärr gäller.  Det innebär att vi inte kan gå vidare förrän domstolsprocessen är avslutad, vilken troligen tar flera månader.Vi kommer därför att förlänga befintligt avtal som kommer att rulla på tillsvidare. Indexreglering enligt avtal kommer att gälla från preliminärt 2015-01-12 och med en sänkning om cirka 1 %. Del B Vad gäller upphandlingen av del B (fläktar) har avtalsspärren passerat utan överprövning. De nya avtalen börjar gälla från 2015-01-01 med Elektroskandia som rangordnad etta, Franke som rangordnad  tvåa och Electrolux rangordnad trea. Del C Vad gäller upphandlingen av del C (Installation och service) har tilldelning har skett för alla områden i Sverige utom Göteborg. Alla områden på del C har rangordning. På vissa områden har det dock endast blivit två eller färre i rangordningen. Elektroskandia Sverige AB har rangordning 1 i hela landet med undantag för Göteborg och följande områden: Område Stockholm (installation) rangordning 1: Söderkyl AB rangordning 2: Köksmontage Gruppen AB rangordning 3: SAPS Facility Services AB Område Stockholm (service) rangordning 1: Söderkyl AB rangordning 2: Elektroskandia Sverige AB rangordning 3: SAPS Facility Services AB Avser följande kommuner: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Värmdö och Österåker. Område Skåne Mellersta rangordning 1: Elektroskandia Sverige AB Avser följande kommuner: Perstorp, Hässleholm, Höör, Hörby, Eslöv, Sjöbo och Skurup. Område Skåne Nordväst rangordning 1: Elektroskandia Sverige AB rangordning 2: EP Service AB Avser följande kommuner: Höganäs, Helsinborg, Bjuv, Landskrona, Svalöv Båstad, Ängelholm, Åstorp, Örkelljunga och Klippan. Område Skåne Sydväst rangordning 1: Elektroskandia Sverige AB rangordning 2: EP Service AB Avser följande kommuner: Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Lund, Trelleborg, Svedala, Vellinge och Malmö. Område Skåne Nordöst rangordning 1: Elektroskandia Sverige AB Avser följande kommuner: Osby, Östra Göinge, Bromölla, Kristiandstad och Sölvesborg. Område Skåne Sydöst rangordning 1: Elektroskandia Sverige AB Avser följande kommuner: Tomelilla, Simrishamn och Ystad.

Läs mer

Ny tjänst för medlemsbolag


HBV erbjuder medlemsbolag hjälp med upprättandet av riktlinjer för direktupphandling och dokumentation av direktupphandlingar.

Höjningen av direktupphandlingsgränsen den 1 juli 2014 medförde två viktiga krav på upphandlande myndigheter. Direktupphandlingar vars värde överstiger 100 000 kr ska dokumenteras och den upphandlande myndigheten ska anta riktlinjer för direktupphandling. HBV erbjuder nu medlemmarna hjälp med upprättandet av riktlinjer för direktupphandling och dokumentation av direktupphandlingar. Tillsammans med medlemmen tar vi fram anpassade riktlinjer och går igenom vad de nya kraven innebär. Kontakta Peter Riiga eller Jonas Löfgren så berättar vi mer!

Läs mer