HBV rekryterar ny upphandlingschef


Som Upphandlingschef ansvarar du för personal- och arbetsledning av enhetens ca 15 medarbetare och du är en viktig del i HBVs ledning där du förväntas bidra i organisationens strategiska ledningsgruppsarbete. Du ansvarar för att samordna och leda arbetat med att upphandla HBV-avtal samt för att strategiskt och långsiktigt utveckla HBV-avtalen utifrån medlemmarnas behov.

Upphandling med fokus på ledarskap HBV är inköpscentral åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med 180 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemsbolag att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. Allt fler företag inser vikten av att satsa på ett bra inköpsarbete men också att prioritera sina  inköpsresurser där de gör störst effekt. Det primära målet är att få bättre kommersiella villkor men även att rationalisera den egna inköpsverksamheten. För att på bästa sätt bemöta marknadsutvecklingen satsar HBV på att vara det naturliga kunskapsnavet och självklara förstahandsvalet för inköp och upphandling inom fastighetsrelaterade produkter och tjänster. För att lyckas med detta söker HBV nu en Upphandlingschef med uppdrag att leda Upphandlingsenheten inom HBV. Enheten ansvarar för upphandling av HBV-avtal, konsultverksamheten och HBVs övriga tjänsteutbud. Som Upphandlingschef ansvarar du för personal- och arbetsledning av enhetens ca 15 medarbetare och du är en viktig del i HBVs ledning där du förväntas bidra i organisationens strategiska ledningsgruppsarbete. Du ansvarar för att samordna och leda arbetat med att upphandla HBV-avtal samt för att strategiskt och långsiktigt utveckla HBV-avtalen utifrån medlemmarnas behov. Du arbetar för att utveckla, upprätthålla och följa upp verksamhetssystem avseende upphandlings- och avtalsprocessen av HBV-avtal och du ansvarar för omvärldsbevakning av det rättsliga området som styr upphandlingsverksamheten.  Du är också ledningens representant för HBVs miljöledningssystem och uppförandekod. Därutöver ansvarar du för att utveckla och upprätthålla HBVs tjänsteutbud samt dess verksamhetssystem och prissättningsmodell och du kommer också självständigt att genomföra egna konsultupphandlingsuppdrag. Vi söker dig som tycker att det är roligt att leda verksamhet och utveckla medarbetare med hög kompetens och kunskap. Du har dokumenterad ledarerfarenhet samt erfarenhet av upphandling och/eller inköp, gärna inom bygg- och/eller fastighetsbranschen. Du har, för området, relevant akademisk utbildning, såsom till exempel teknisk inriktning eller företagsekonomi. Känner du igen dig i beskrivningen? Ansök då med personligt brev och CV, via www.mercuriurval.se (Ref.nr SE- SE-09949) senast den 7 september. Frågor om tjänsten besvaras av Malin Blank, Mercuri Urval, malin.blank@mercuriurval.com , tel 08-50645023.

Läs mer

HBV rekryterar affärschef


Affärsutveckling inom allmännyttans främsta inköpscentral. HBV söker nu en Affärschef med uppdrag att leda Affärsenheten inom HBV. Enheten ansvarar för att arbeta strategiskt och långsiktigt med HBVs medlemmar i syfte att stärka kunskapen om HBVs ramavtal och tjänster och vilken affärsnytta medlemmarna kan dra av dessa men också att arbeta aktivt och kontinuerligt med att säkerställa att HBVs avtal och tjänster möter marknadsutvecklingen på bästa sätt.

HBV är inköpscentral åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med 180 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemsbolag att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. HBV befinner sig i ett spännande utvecklingsskede med fokus att ytterligare skapa medlemsnytta genom väl utvecklade och intressanta ramavtal samt ett anpassat utbud av övriga tjänster. För att lyckas med detta söker HBV nu en Affärschef med uppdrag att leda Affärsenheten inom HBV. Enheten ansvarar för att arbeta strategiskt och långsiktigt med HBVs medlemmar i syfte att stärka kunskapen om HBVs ramavtal och tjänster och vilken affärsnytta medlemmarna kan dra av dessa men också att arbeta aktivt och kontinuerligt med att säkerställa att HBVs avtal och tjänster möter marknadsutvecklingen på bästa sätt. Som Affärschef ansvarar du för personal- och arbetsledning av enhetens ca 5 medarbetare och du är en viktig del i HBVs ledning där du förväntas bidra i organisationens strategiska ledningsgruppsarbete. Du arbetar för att HBVs medlemmar ska ha god kunskap om HBVs ramavtal, övriga tjänsteutbud och HBVs verksamhet generellt. Du leder arbetet med att genomföra medlemsbesök och affärsorienterade marknadsaktiviteter gentemot HBVs medlemmar. Du ansvarar för att HBVs avtal och övriga tjänsteutbud utvecklas utifrån medlemmarnas behov och omvärldens krav och du identifierar och utvecklar nya affärsmöjligheter för medlemsbolagen med stöd av HBV-avtalen. Du ansvarar också för att utveckla samarbetet med befintliga HBV-leverantörer i syfte att berika utbytet för alla parter. Vi söker dig som har, för området, relevant akademisk utbildning såsom till exempel teknisk inriktning eller företagsekonomi. Du har erfarenhet av försäljning och marknadsföring och/eller inköp inom bygg- och/eller fastighetsbranschen. Du har dokumenterad ledarerfarenhet. Känner du igen dig i beskrivningen? Ansök då med personligt brev och CV, via www.mercuriurval.se (Ref.nr SE- SE- 09940) senast den 7 september. Frågor om tjänsten besvaras av Malin Blank, Mercuri Urval, malin.blank@mercuriurval.com , tel 08-50645023.

Läs mer

HBV upphandlar Järnhandelsvaror/ och fastighetsförnödenheter och Städprodukter och mjukpapper


Som vi tidigare har meddelat kommer HBV inom kort att annonsera upphandling av HBV-avtal för Järnhandelsvaror och Fastighetsförnödenheter. HBV har beslutat att dela upp fastighetsförnödenheter så att vissa produkter kommer att ingå i HBV-avtalet Järnhandelsvaror och fastighetsförnödenheter 16-122 och vissa produkter kommer att ingå i HBV-avtalet Städprodukter och mjukpapper 16-108.

HBV kommer således att upphandla ett separat HBV-avtal för Städprodukter och mjukpapper. HBV-avtalet Järnhandelsvaror och fastighetsförnödenheter 16-122 kommer att omfatta varor för fastighetsskötarnas och bovärdarnas dagliga behov för reparationer och underhåll. Exempelvis verktyg, beslag, skruv, spik, hatthyllor, krokar, handtag, personligt skydd och kläder, med undantag för de produkter som ingår i HBV-avtalet för Städprodukter och mjukpapper enligt nedan. Avtalet omfattar inte heller elmaterial, rörmaterial och varor som ingår i andra HBV-avtal. Leverantörerna ska ha butiker men det ska även vara möjligt att avropa varorna via näthandel. HBV-avtalet Städprodukter och mjukpapper 16-108 kommer att omfatta rengöringsmedel, städredskap, städmaskiner, kemikalier, hygienprodukter, mjukpapper, påsar, sopsäckar samt första hjälpen-produkter. Produkterna ska främst avropas via näthandel. Leverantörerna ska även kunna tillhandahålla produktinformation och städutbildningar.   Mer information om anmälan/avanmälan till HBV-avtal kan ni läsa om här .

Läs mer

HBV upphandlar Luftfilter 16-130


HBV kommer inom kort annonsera upphandling av Luftfilter. Upphandlingen kommer sannolikt att delas in i två delar, precis som tidigare. Upphandlingen kommer att omfatta varor för luftkvalitet i fastigheter. Främst handlar det om påsfilter, kompaktfilter, planfilter men även andra produkter som metallfilter samt filterskåp kan komma att ingå i avtalet.

Omfattning HBV-avtalet för Luftfilter 16-130 HBV-avtalet luftfilter kommer att omfatta varor för luftkvalitet i fastigheter. Främst handlar det om påsfilter, kompaktfilter, planfilter men även andra produkter som metallfilter samt filterskåp kan komma att ingå i avtalet. Leverantörerna ska hålla lager på högfrekventa filter och kunna leverera dessa inom ca 2-3 arbetsdagar. Leverantörerna ska kunna utföra filterinventering hos kundföretag och administrera kundernas filterlistor. Avtalstid Avtalsstart planeras till 2016-01-01 med en avtalstid på två år samt möjlighet till en eller flera förlängningar totalt på maximalt två år.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar, förutsatt att man inte anmäler något annat.

Under 2015-2016 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs tf. upphandlingschef Åsa Sundqvist Olsson .

Läs mer