Välkommen till HBV!

HBV är en etablerad inköpscentral med inriktning på fastighetsrelaterade produkter och tjänster. Vi är en ekonomisk förening som ägs av våra 320 medlemmar; Sveriges kommunala bostadsbolag. Med över 160 ramavtal hjälper vi dagligen medlemmarna att förvalta och utveckla boendet i ca 850 000 lägenheter. Att vi årligen omsätter närmare 2 miljarder kronor vittnar om våra framgångar.

 

Med specialistkompetens inom områden som bygg, VVS, energi och säkerhet erbjuder vi allt ifrån stora samordnade upphandlingar till skräddarsydda entreprenadupphandlingar på konsultbasis. Våra medlemmar får dessutom rådgivning och service.

Som inköpscentral handlar HBV upp ramavtal för varor och tjänster som medlemsföretagen kan dra nytta av. Allt upphandlat enligt LOU.

Som leverantör till HBV når du ut brett till allmännyttan och får en bra plattform att arbeta utifrån.

Lag om offentlig upphandling (LOU) innebär att den leverantör som har det bästa anbudet ska få leverera varan eller tjänsten.