Rapport från stämma 2016


årsstämma hbv vd civilminister styrelseordförande

Tack alla som deltog på HBVs årsstämma! Stämman hölls den 27-28 april på Clarion Hotel Sign i centrala Stockholm. I år lockade stämman glädjande nog ovanligt många personer jämfört med tidigare år. Vi var totalt 90 personer varav 68 personer representerade 44 medlemsbolag. Övriga var HBVs personal och andra inbjudna gäster.

Inledning av civilministern Stämman inleddes med ett anförande av civilminister Ardalan Shekarabi, ansvarig för statlig förvaltning och offentlig upphandling. Att Ardalan Shekarabi inte bara är kunnig utan även engagerad i upphandlingsfrågor märktes tydligt i hans anförande En förbättrad offentlig upphandling .  Han presenterade visionen där Sverige är världsbäst på offentlig upphandling och strategierna för att komma dit. Han menade att det handlar om att styra om synsättet från rädslan att göra fel till önskan att göra rätt; att skapa goda affärer. Han beskrev även Upphandlingsmyndighetens roll och det kvarstående arbetet med den nya upphandlingslagstiftningen. Verksamhetsåret 2015 VD Åsa Sundqvist Olsson presenterade verksamheten med en särskild fördjupning i den ovanligt långa överprövningsprocessen av vårt vitvaruavtal som i skrivande stund ännu inte är klar. Val till styrelse Stämman valde om ordförande Ulf Rohlén från Örebrobostäder och ledamöterna Helena Fremle från Landskronahem, Simon Helmér från Studenbostäder i Linköping samt Petter Jurdell från SABO. Samtliga valdes på två år. Maria Säterdal från Växjöbostäder, Pernilla Wigren från Kopparstaden och Jerker Eriksson från Skelleftebostäder är valda till årsstämma 2017. Styrelsen är därmed oförändrad jämfört med föregående år. Föreläsning Under eftermiddagen föreläste Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten. Han gav oss en sakkunnig och omsorgsfull insikt i Upphandlingsmyndighetens arbete med att verka för en effektiv och hållbar offentlig upphandling samt de nya upphandlingslagarna. Middag och underhållning Dag ett avslutades med mingel och en trevlig middag. Under minglet kunde vi njuta av musikunderhållning av Marika Willstedt, pianist från musikprogrammet ”Så ska det låta”. Studiebesök Stämmans andra dag inleddes med en föreläsning av Bo Hallqvist från Stockholm stad. Han presenterade det spännande arbetet med Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.  Dagen avslutades med en rundvandring i området som ligger granne med nationalstadsparken. Bilder Fotograf Angelica Söderberg från Slottsstudion i Tyresö var plats även i år och fångade många härliga människor och stunder på bild.

Läs mer

Avbruten upphandling 16-108


HBV har beslutat att avbryta upphandlingen Städprodukter och mjukpapper 16-108 då samtliga anbud var ogiltiga och innehöll brister i uppfyllande av de krav som uppställts i det annonserade förfrågningsunderlaget. Ansvarig upphandlare är Anna Söderholm.

Följande anbudsgivare hade inkommit med anbud: Ahlsell Sverige AB, Ocay Sverige II AB, Papyrus Supplies AB och Procurator AB. HBV har sedan beslutat att övergå till förhandlat förfarande. Annonsering av förhandlad upphandlingen kommer dock inte att ske. Förhandlingen kommer att gå till på så vis att samtliga anbudsgivare från den tidigare upphandlingen ges möjlighet att anpassa sina anbud efter de krav som ställts upp i det tidigare annonserade förfrågningsunderlaget. 16 maj var sista dagen för anbudsgivarna att inkomma med anpassade anbud och HBV kommer att genomföra en ny utvärdering. Planerad avtalsstart är efter sommaren. 

Läs mer

Eldningsolja och Diesel förlängt


HBVs ramavtal gällande Eldningsolja och Diesel 14-139 är förlängt och gäller till och med 2017-05-31 med möjlighet för HBV till ytterligare ett års förlängning. Ansvarig upphandlare är Annelie Lundin.

Läs mer

Årsredovisning 2015


HBV presenterar sin årsredovisning för 2015.

Här kan du läsa den digitalt. Önskar du få ett exemplar skickat till dig, vänligen kontakta oss på info@hbv.se .

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar, förutsatt att man inte anmäler något annat.

Under 2016-2017 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer